Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Tidig dialog

Ordmoln

Detta tog vi med oss från den tidiga dialogen!

Medborgarna tyckte att tillgänglighet, levande småstad och trygghet ska ligga i fokus när kommunen ska växa på ett hållbart sätt, bli länets mest attraktiva skärgårdskommun och utveckla Åkersberga till en modern småstad.

Tillgänglighet

Tillgänglighet har varit ett återkommande tema där medborgarna efterfrågar fler gång- och cykelvägar, utökad kollektivtrafik i hela kommunen och en utveckling av vägnätet. Tillgänglighet är också närheten till naturen, skärgården, service och affärer.

Levande småstad

Medborgarna önskar att Åkersberga blir en mer levande småstad med en mysig stadskärna. Det ska finnas en blandning av bostäder, service och arbetsplatser liksom mötesplatser som torg, parker, fik och restauranger.

Trygghet

Många efterfrågare fysiska platser med aktiviteter som skapar en känsla av gemenskap och trygghet. Medborgarna efterfrågar också ökad trygghet i samhällsservicen som skola och vård och omsorg. Dialogresultatet visar också på att belysningen i kommunen kan utvecklas.

Tack för alla förslag och synpunkter!


Vanligaste synpunkterna från medborgardialogen

Tabellen visar de vanligaste förslagen och synpunkterna som kom in under dialogen. 

1. Utveckla gång- och cykelvägar

22. Utveckla Roslagsbanan

2. Utveckla vägarna

22. Bygg gästhamn

3. Utveckla kollektivtrafiken i skärgården

22. Bygg cykelvägar på Ljusterö

4. Utveckla kollektivtrafiken

25. Fler Arbetsplatser

5. Bevara naturen

25. Satsa på skärgården

5. Blandad bebyggelse

27. Utveckla båttrafiken

7. Utveckla centrum

27. Utveckla infrastrukturen

8. Fler aktiviteter

27. Bygg ut VA-nätet

9. Utveckla busstrafiken

27. Bevara strandområden

10. Fler kaféer och restauranger

27. Ett mysigt/trevligt centrum

11. Satsa på skolan

27. Gemenskap i kommunen

12. Satsa på trygghet

33. Bevara värdefull natur i tätorten

13. Fler lekplatser

33. Bevara sammanhängande grönstråk

14. Utveckla mötesplatser

33. Bygg längs med Roslagsbanan

14. Fler infartsparkeringar

33. Bygg ungdomsbostäder

16. Bygg hyresrätter

33. Fler aktiviteter i skärgården

17. Tillgängliggör naturen

33. Fler kvällsaktiviteter

18. Bygg i kommunens västra delar

33. Bygg äventyrsbad

19. Bygg småskaligt

34. Fler parker i kommunen

19. Bättre belysning

34. Mer stadsliv

19. Bygg förbifart

34. Förtäta centrum

Redaktör:
Gösta Bergman

Senast uppdaterad:
torsdag 25 april 2019