Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

TÖP granskningshandlingar

Granskning av förslaget till tematiskt tillägg pågick mellan den 17 januari och 17 mars 2022. Tack för era inkomna synpunkter!

Granskningsförslaget är ett reviderat förslag av samrådsförslaget som presenterades under våren 2021. Under granskningen gavs allmänheten ett ytterligare ett tillfälle att inkomma med synpunkter. Inkomna synpunkter ligger till grund för de sista ändringarna av förslaget innan det tematiska tillägget planeras antas av kommunfullmäktige juni 2022.

Klicka här för läsa mer om vilka revideringar som har gjorts mellan samråd och granskning. Pdf, 347.9 kB.

Ta del av förslaget

Länk till Tematisk tillägg Kust och Skärgård Pdf, 56.7 MB.

Länk till Bilaga 1. Hållbarhetsbedömning med MKB Pdf, 982.8 kB.

Länk till Bilaga 2. Planeringsunderlag Pdf, 797.9 kB.

Länk till Bilaga 3. Samrådsredogörelse Pdf, 705.8 kB.

 

Tidplan

Klicka här för att läsa mer om tidplanen och processen.

Vad är ett tematiskt tillägg?

Här kan du läsa mer om det tematiska tillägget för kust och skärgård

Kontakt

Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta oss via telefon 08-540 810 00 Länk till annan webbplats. (kommunens växel):

Redaktör:
Gösta Bergman

Sakkunnig:
Krister Sernbo
Senast uppdaterad:
tisdag 22 mars 2022