Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Antagande och Laga kraft

Ordmoln

Det är många som väljer att flytta till vår storstadsnära skärgårdskommun och ambitionen är att fortsätta växa. Kommunfullmäktige har nu antagit en helt ny översiktsplan som pekar ut färdriktningen för framtidens Österåker med en modern stad och en levande skärgård och landsbygd.

I översiktsplanen presenteras inriktningen för hur Österåker ska utvecklas på lång sikt. Samtidigt som Österåker lockar allt fler invånare, utvecklas kommunens bebyggelse, natur, kust och skärgård, kultur, näringsliv och möjligheter till rekreation på ett hållbart sätt. Den nya översiktsplanen antogs av Kommunfullmäktige den 21 maj.

– Det är glädjande att Kommunfullmäktige enhälligt beslutade att anta översiktsplanen och nu ser vi fram emot att börja resan mot att förverkliga framtidens Österåker, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande.

Åkersberga ska enligt planen utvecklas till en modern stad med småstadskaraktär. Till 2040 utvecklas levande stadsmiljöer med ett rikt utbud av arbetsplatser, handel, service, kultur och fritid, liksom tillgängliga naturområden och parker. Med en levande landsbygd och skärgård ska du kunna både bo och verka i kommunen.

Dialog med medborgarna

– Det har varit väldigt givande att möta alla engagerade Österåkersbor vid de dialogaktiviteter som har genomförts under processen att ta fram den nya översiktsplanen. Vi har fått in många värdefulla synpunkter och det vill vi tacka för! säger Charlotte Hedlund, strategisk planeringschef i Österåkers kommun.

Arbetet med att ta fram ett tillägg till översiktsplanen med fördjupning kring utvecklingen av kust och skärgård är nu under uppstart. Hållbara transporter, såväl på land som till havs, är en annan viktig byggsten i arbetet för framtidens Österåker. En ny transportstrategi för Österåker, ”Framtidens transporter 2040 – för en enklare vardag”, antogs också av Kommunfullmäktige den 21 maj. Med Sverigeförhandlingen, som Österåkers kommun undertecknade 2017, banas vägen för en effektiv kollektivtrafik där målet är att Roslagsbanan förlängs in till city.

Redaktör:
Gösta Bergman

Senast uppdaterad:
torsdag 25 april 2019