Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Utgångspunkter

Översiktsplanen ska ta hänsyn till mål, planer och program med betydelse för en hållbar utveckling. Dessa är fastställda på nationell, regional och kommunal nivå

De tjänstemän och politiker som arbetar fram översiktsplanen ansvarar för att planen förhåller sig till dessa. Du som kommuninvånare eller aktör i kommunen kan lämna in förslag på hur översiktsplanen kan förhålla sig till dem.

Nationella mål

Ett övergripande mål för regeringens politik är hållbar utveckling. Därutöver finns ett flertal mål, planer och program som kommunen måste förhålla sig till.

Regionala mål

Översiktsplanen behöver ta hänsyn till flera regionala aktörers och samarbetsgruppers mål och handlingar. Länsstyrelsen i Stockholms län och Stockholms läns landsting är de två största. Genom Trafikförvaltningen ansvarar Landstinget för att planera kollektivtrafiken i länet.

RUFS 2010 beskriver den gemensamma viljan för regionens utveckling fram till 2030 med utblick 2050. Visionen i RUFS 2010 är att Stockholmsregionen ska vara ''Europas mest attraktiva storstadsregion''. Idag pågår arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsplan, RUFS 2050 Länk till annan webbplats..

Stockholm Nordost är en samverkan mellan Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker kommun som har tagit fram en vision för 2040 med utblick till 2050.

Österåker kommuns vision och mål

I översiktsplanearbetet kommer kommunens vision, mål, styrdokument med mera vara vägledande när översiktsplanen tas fram. 

Intressen

Översiktsplanen tar hänsyn till de intressen som finns. Den berättar hur kommunen planerar att tillgodose dem och vilka konsekvenser det medför. I översiktsplaneringen första steg kan du berätta hur du vill att kommunen ska ta hänsyn till riksintressena och avgränsa mot allmänna intressen.

Internationellt attraktivt läge

Österåker har ett fantastiskt läge som en del av Stockholmsregionen. Regionen är en tillväxtmotor i Sverige med en stark ekonomisk utveckling och ständigt ökande befolkning. Österåker och nordostsektorn är även genom sitt läge en del av den nordiska triangeln som binder samman de nordeuropeiska huvudstäderna med resten av världen.

Redaktör:
Gösta Bergman

Senast uppdaterad:
torsdag 25 april 2019