Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 25 oktober klockan 15.00.

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KS 2021-10-25.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2021-10-20 10.43
3. Protokollsutdrag - Nytt Miljö- och klimatprogram.pdf Pdf, 65.1 kB. 65.1 kB 2021-10-20 10.32
3. Tjut - Nytt Miljö- och klimatprogram.pdf Pdf, 581 kB. 581 kB 2021-10-20 10.32
3. Bilaga 1. Miljö- och klimatprogram 2021-10-18 inkl bilaga A o B.pdf Pdf, 2.9 MB. 2.9 MB 2021-10-20 10.32
3. Bilaga 2. Miljö- och klimatprogam, bilaga C.pdf Pdf, 720 kB. 720 kB 2021-10-20 10.32
3. Bilaga 3. Miljömål 2016-2019.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2021-10-20 10.32
4. Protokollsutdrag - Uppdrag Hållbarhetspolicy.pdf Pdf, 63.5 kB. 63.5 kB 2021-10-20 10.32
4. Tjut - Uppdrag Hållbarhetspolicy.pdf Pdf, 550.9 kB. 550.9 kB 2021-10-20 10.32
4. Bilaga 1. Miljöpolicy för Österåkers kommun.pdf Pdf, 127.4 kB. 127.4 kB 2021-10-20 10.32
5. Protokollsutdrag - Remissvar på förslag till skogsstrategi för Stockholms län.pdf Pdf, 73.2 kB. 73.2 kB 2021-10-20 10.33
5. Tjut - Remissvar på förslag till skogsstrategi för Stockholms län.pdf Pdf, 649.2 kB. 649.2 kB 2021-10-20 10.33
5. Bilaga 1. Remiss Regional skogsstrategi.pdf Pdf, 9 MB. 9 MB 2021-10-20 10.33
6. Protokollsutdrag - Miljöbidrag 2021.pdf Pdf, 130.8 kB. 130.8 kB 2021-10-20 10.33
6. Tjut - Miljöbidrag 2021.pdf Pdf, 740.8 kB. 740.8 kB 2021-10-20 10.33
6. Bilaga 1. Ansökan SNF info.pdf Pdf, 14.4 kB. 14.4 kB 2021-10-20 10.33
6. Bilaga 1. SNF - Bilder på Årshjul.pdf Pdf, 501.5 kB. 501.5 kB 2021-10-20 10.33
6. Bilaga 2. Ansökan SNF paddor.pdf Pdf, 12.1 kB. 12.1 kB 2021-10-20 10.33
6. Bilaga 2. karta boda+hästängsuddsvägen.pdf Pdf, 32.9 kB. 32.9 kB 2021-10-20 10.33
6. Bilaga 2. paddor Figur 1.pdf Pdf, 22.5 kB. 22.5 kB 2021-10-20 10.33
6. Bilaga 2. paddor Figur 2.pdf Pdf, 22.4 kB. 22.4 kB 2021-10-20 10.33
6. Bilaga 2. Radda_Langsjons_grodor_2007.pdf Pdf, 930 kB. 930 kB 2021-10-20 10.33
6. Bilaga 3. Ansökan Friluftsfrämjandet skräpplock.pdf Pdf, 8.9 kB. 8.9 kB 2021-10-20 10.33
6. Bilaga 4. Ansökan Hembygdsförening värmepumpar.pdf Pdf, 11.8 kB. 11.8 kB 2021-10-20 10.33
6. Bilaga 5. Ansökan Rydbo IF.pdf Pdf, 8.3 kB. 8.3 kB 2021-10-20 10.33
6. Bilaga 6. Ansökan TBK mätningar båtbottenfärg.pdf Pdf, 12.2 kB. 12.2 kB 2021-10-20 10.33
6. Bilaga 7. Bilaga 5. Ansökan Kårnäs äng.pdf Pdf, 12 kB. 12 kB 2021-10-20 10.33
6. Bilaga 7. Bild Kårnäs äng 210924 Per Bergwall.pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2021-10-20 10.33
6. Bilaga 7. Motion ängsyta Norrviksvägen (002).pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2021-10-20 10.33
6. Bilaga 8. Ansökan Friluftsfrämjandet friluftsdag.pdf Pdf, 14.1 kB. 14.1 kB 2021-10-20 10.33
6. Bilaga 9. Riktlinjer för miljöbidrag 2021.pdf Pdf, 442.1 kB. 442.1 kB 2021-10-20 10.33
6. Bilaga 10. Bedömning ansökningar miljöbidrag 2021.pdf Pdf, 153.2 kB. 153.2 kB 2021-10-20 10.33
7. Protokollsutdrag - Ny VA-taxa.pdf Pdf, 120 kB. 120 kB 2021-10-20 10.34
7. Tjut - Ny VA-taxa.pdf Pdf, 572.3 kB. 572.3 kB 2021-10-20 10.34
7. Bilaga 1, 2 och 3 - Förslag till ändrade VA-taxor.pdf Pdf, 173.5 kB. 173.5 kB 2021-10-20 10.34
7. Bilaga 4 - Hemställan till kommunstyrelsen om ny VA-taxa 2022.pdf Pdf, 79.4 kB. 79.4 kB 2021-10-20 10.34
7. Bilaga 5 - Utdrag ur protokoll från Österåkers vatten 2021-06-09.pdf Pdf, 493.4 kB. 493.4 kB 2021-10-20 10.34
8. Protokollsutdrag - Godkännande av exploateringsavtal för Röllingby södra, etapp 1.pdf Pdf, 73.6 kB. 73.6 kB 2021-10-20 10.34
8. Tjut - Godkännande av exploateringsavtal för Röllingby södra, etapp 1.pdf Pdf, 565.4 kB. 565.4 kB 2021-10-20 10.34
8. Bilaga. Exploateringsavtal Röllingby södra, etapp 1.pdf Pdf, 9.6 MB. 9.6 MB 2021-10-20 10.34
9. Protokollsutdrag - Antagande av detaljplan för Röllingby södra, etapp I.pdf Pdf, 114.6 kB. 114.6 kB 2021-10-20 10.34
9. Tjut - Antagande av detaljplan för Röllingby södra, etapp 1.pdf Pdf, 573.9 kB. 573.9 kB 2021-10-20 10.34
9. Bilaga 1. Antagandehandling.pdf Pdf, 3.9 MB. 3.9 MB 2021-10-20 10.34
9. Bilaga 2. Samrådsredogörelse.pdf Pdf, 207.7 kB. 207.7 kB 2021-10-20 10.34
9. Bilaga 3. Granskningsutlåtande.pdf Pdf, 174.3 kB. 174.3 kB 2021-10-20 10.34
9. Röllingby södra, etapp 1 A1.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2021-10-20 10.34
9. Röllingby södra, etapp 1 A3.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2021-10-20 10.34
10. Protokollsutdrag - Utökade parkeringsmöjligheter - parkeringsavgifter på allmän platsmark.pdf Pdf, 207 kB. 207 kB 2021-10-20 10.34
10. Tjut - Utökade parkeringsmöjligheter - parkeringsavgifter på allmän platsmark.pdf Pdf, 569.6 kB. 569.6 kB 2021-10-20 10.34
10. Bilaga 1. Konsekvensanalys Införande av parkeringsavgifter 2021-08-19.pdf Pdf, 170.7 kB. 170.7 kB 2021-10-20 10.34
10. Bilaga 2. Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde 2021-06-08.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2021-10-20 10.34
11. Protokollsutdrag - Åtgärdsvalsstudie, Häggvik - Rosenkälla.pdf Pdf, 74.7 kB. 74.7 kB 2021-10-20 10.34
11. Tjut - Åtgärdsvalsstudie - Häggvik – Rosenkälla.pdf Pdf, 543.1 kB. 543.1 kB 2021-10-20 10.34
11. Bilaga 1. Synpunkter på granskningshandling-2021-09-22.pdf Pdf, 88.1 kB. 88.1 kB 2021-10-20 10.34
11. Bilaga 2. Åtgärdsvalsstudie, granskningshandling, Trafikverler - 2021-07-02.pdf Pdf, 12.3 MB. 12.3 MB 2021-10-20 10.34
12. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 10_2021 av Ann-Christine Furustrand (S) - Utred kostnaden för att asfaltera vägen mellan Täljö och Rydbo.pdf Pdf, 179 kB. 179 kB 2021-10-20 10.34
12. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 10_2021 av Ann-Christine Furustrand (S) - Utred kostnaden för att asfaltera vägen mellan Täljö och Rydbo.pdf Pdf, 420.3 kB. 420.3 kB 2021-10-20 10.34
12. Tjut - Svar på motion nr 10_2021 av Ann-Christine Furustrand (S) - Utred kostnaden för att asfaltera vägen mellan Täljö och Rydbo.pdf Pdf, 546.5 kB. 546.5 kB 2021-10-20 10.34
12. Bilaga 1. Motion 10_2021.pdf Pdf, 143.9 kB. 143.9 kB 2021-10-20 10.34
12. Bilaga 2. Protokollsutdrag Tekniska nämnden 210914, GC väg Täljö Rydbo.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2021-10-20 10.34
13. Protokollsutdrag - Svar på motion 28_2021 av Ann-Christine Furustrand (S) - Rusta upp och snygga till Stationsvägen!.pdf Pdf, 68.5 kB. 68.5 kB 2021-10-20 10.35
13. Ordförandeförslag - Svar på motion 28_2021 av Ann-Christine Furustrand (S) - Rusta upp och snygga till Stationsvägen!.pdf Pdf, 395.2 kB. 395.2 kB 2021-10-20 10.35
13. Tjut - Svar på motion 28_2021 av Ann-Christine Furustrand (S) - Rusta upp och snygga till Stationsvägen!.pdf Pdf, 542.8 kB. 542.8 kB 2021-10-20 10.35
13. Bilaga 1. Motion 28_2021.pdf Pdf, 478.1 kB. 478.1 kB 2021-10-20 10.35
13. Bilaga 2. Protokollsutdrag Tekniska nämnden 210914, Stationsvägen.pdf Pdf, 529 kB. 529 kB 2021-10-20 10.35
14. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 23_2020 - Skydda insekter, sluta använda lövblåsaggregat!.pdf Pdf, 182.2 kB. 182.2 kB 2021-10-20 10.35
14. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 23_2020 - Skydda insekter, sluta använda lövblåsaggregat!.pdf Pdf, 376.5 kB. 376.5 kB 2021-10-20 10.35
14. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 23_2020 - Skydda insekter, sluta använda lövblåsaggregat!.pdf Pdf, 545.2 kB. 545.2 kB 2021-10-20 10.35
14. Bilaga 1. Medborgarförslag 23_2020 - Skydda insekter.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2021-10-20 10.35
14. Bilaga 2. Återkoppling Armada.pdf Pdf, 799.5 kB. 799.5 kB 2021-10-20 10.35
14. Bilaga 3. Protokollsutdrag Tekniska nämnden 210914, Lövblåsaggregat.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2021-10-20 10.35
15. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag 5_2021 - Cykelfält på alla tvåspåriga gator.pdf Pdf, 73.5 kB. 73.5 kB 2021-10-20 10.35
15. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag 5_2021 - Cykelfält på alla tvåspåriga gator.pdf Pdf, 439.5 kB. 439.5 kB 2021-10-20 10.35
15. Tjut - Svar på medborgarförslag 5_2021 - Cykelfält på alla tvåspåriga gator.pdf Pdf, 545.3 kB. 545.3 kB 2021-10-20 10.35
15. Bilaga 1. Medborgarförslag 5_2021 Cykelfält på alla.pdf Pdf, 4.2 MB. 4.2 MB 2021-10-20 10.35
15. Bilaga 2. Protokollsutdrag Tekniska nämnden 210914, Cykelfält.pdf Pdf, 953.2 kB. 953.2 kB 2021-10-20 10.35
16. Protokollsutdrag - Budget 2022 och plan 2023-2024.pdf Pdf, 52.6 kB. 52.6 kB 2021-10-25 14.24
16. Tjut - Budget 2022 och verksamhetsplan 2022-2024 - signerad.pdf Pdf, 699.4 kB. 699.4 kB 2021-10-25 14.24
16. Bilaga 1-17.pdf Pdf, 4.6 MB. 4.6 MB 2021-10-25 14.24
16. Bilaga 18 - Verksamhetsplan 2022-2024, budget 2022.pdf Pdf, 2.4 MB. 2.4 MB 2021-10-25 14.24
16. Miljöpartiets budget 2022, plan 2023-2024.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2021-10-25 14.24
16. Roslagspartiets budget 2022, plan 2023-2024.pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2021-10-25 14.24
16. Socialdemokraternas budget 2022, plan 2023-2024.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2021-10-25 14.24
16. Sverigedemokraternas budget 2022.pdf Pdf, 758.1 kB. 758.1 kB 2021-10-25 14.24
16. Vänsterpartiet Österåker Budget 2022.pdf Pdf, 2.1 MB. 2.1 MB 2021-10-25 14.24
17. Protokollsutdrag - Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per september 2021.pdf Pdf, 56.3 kB. 56.3 kB 2021-10-21 13.37
17. Tjut - Ekonomisk månadsuppföljning per september 2021 Kommunstyrelsen - Signerad.pdf Pdf, 544.4 kB. 544.4 kB 2021-10-21 13.37
17. Bilaga. Ekonomisk månadsuppföljning september 2021 KS.pdf Pdf, 432.2 kB. 432.2 kB 2021-10-21 13.37
18. Protokollsutdrag - Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per september 2021.pdf Pdf, 55.6 kB. 55.6 kB 2021-10-21 13.37
18. Tjut - Ekonomisk månadsuppföljning per september 2021 Kommunfullmäktige - Signerad.pdf Pdf, 541.5 kB. 541.5 kB 2021-10-21 13.37
18. Bilaga. Ekonomisk månadsuppföljning september 2021 KF.pdf Pdf, 429.5 kB. 429.5 kB 2021-10-21 13.37
19. Protokollsutdrag - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per september 2021.pdf Pdf, 57.7 kB. 57.7 kB 2021-10-20 10.59
19. Tjut - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per september 2021.pdf Pdf, 544.5 kB. 544.5 kB 2021-10-20 10.59
19. Bilaga 1. Österåkers ekonomiska uppföljning september 2021.pdf Pdf, 693.2 kB. 693.2 kB 2021-10-20 10.59
19. Bilaga 2. Sammanställning av driftbudget och bokslutsprognos för 2021.pdf Pdf, 29 kB. 29 kB 2021-10-20 10.59
19. Bilaga 3. Sammanställning av investeringsbudget och bokslutsprognos för 2021.pdf Pdf, 9.2 kB. 9.2 kB 2021-10-20 10.59
19. Bilaga 4. Sammanställning av driftbudget inkl. utfall för perioden jan-sep 2021.pdf Pdf, 213.1 kB. 213.1 kB 2021-10-20 10.59
19. Bilaga 5. Sammanställning av investeringsbudget och bokslutsprognos inom Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden på projektnivå 2021.pdf Pdf, 522.5 kB. 522.5 kB 2021-10-20 10.59
19. Bilaga 6. Månadsrapport för pensionsportföljen per september 2021.pdf Pdf, 566.1 kB. 566.1 kB 2021-10-20 10.59
19. Bilaga 7. Månadsrapport för överlikviditet per september 2021.pdf Pdf, 510.9 kB. 510.9 kB 2021-10-20 10.59
20. Protokollsutdrag - Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening.pdf Pdf, 67.2 kB. 67.2 kB 2021-10-20 10.36
20. Tjut - Medlemskap i Kommuninvest ekonomiska förening.pdf Pdf, 606.2 kB. 606.2 kB 2021-10-20 10.36
20. Bilaga 1. Ägardirektiv Kommuninvest i Sverige AB 2021.pdf Pdf, 207.7 kB. 207.7 kB 2021-10-20 10.36
20. Bilaga 2. Kommuninvest ekonomisk förening Stadgar.pdf Pdf, 6.9 MB. 6.9 MB 2021-10-20 10.36
20. Bilaga 3. Bolagsordning för Kommuninvest i Sverige AB.pdf Pdf, 119.1 kB. 119.1 kB 2021-10-20 10.36
20. Bilaga 4. Kommunernas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat.pdf Pdf, 246.5 kB. 246.5 kB 2021-10-20 10.36
20. Bilaga 5. Avtal om regress.pdf Pdf, 261.4 kB. 261.4 kB 2021-10-20 10.36
20. Bilaga 6. Borgensförbindelse.pdf Pdf, 54.3 kB. 54.3 kB 2021-10-20 10.36
21. Protokollsutdrag - Villkorat beslut om beviljande av bidrag till Stiftelsen Ingmarsö Norrgård och Skola angående uppstart av Norrgårdens Lantbruk på Ingmarsö.pdf Pdf, 136 kB. 136 kB 2021-10-20 10.36
21. Tjut - Villkorat beslut om beviljande av bidrag till Stiftelsen Ingmarsö Norrgård och Skola angående uppstart av Norrgårdens Lantbruk på Ingmarsö.pdf Pdf, 728.8 kB. 728.8 kB 2021-10-20 10.36
21. Bilaga 1. Ansökan om ägaretillskott till Uppstart Norrgårdens Lantbruk.PDF Pdf, 77.4 kB. 77.4 kB 2021-10-20 10.36
21. Bilaga 2. Stadgar stiftelsen Ingmarsö.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2021-10-20 10.36
22. Protokollsutdrag - Destinationsstrategi Roslagen 2030 - gemensam för Roslagskommunerna Östhammar, Norrtälje och Österåker.pdf Pdf, 122.9 kB. 122.9 kB 2021-10-20 10.37
22. Tjut - Destinationsstrategi Roslagen 2030.pdf Pdf, 616.5 kB. 616.5 kB 2021-10-20 10.37
22. Bilaga. Destinationsstrategi Roslagen 2030.pdf Pdf, 794 kB. 794 kB 2021-10-20 10.37
23. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 15_2019 av Roger Johansson (RP) - Genomför folkomröstning för eller emot att bevara ”Röllingbyreservatet” avsett för behovet av en framtida vägt.pdf Pdf, 68.5 kB. 68.5 kB 2021-10-25 14.31
23. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 15_2019 från Roger Johansson (RP) - Genomför folkomröstning Röllingbyreservatet.pdf Pdf, 471.1 kB. 471.1 kB 2021-10-25 14.31
23. Tjut. Svar på motion nr 15_2019 av Roger Johansson (RP) - Genomför folkomröstning för eller emot att bevara ”Röllingbyreservatet” avsett för behovet av en framtida vägtrafikut - Signerad.pdf Pdf, 471.2 kB. 471.2 kB 2021-10-25 14.31
24. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 15_2020 från Ann-Christine Furustrand (S) - Gör Österåker drogfritt som en del i att bekämpa gängkriminaliteten.pdf Pdf, 194.2 kB. 194.2 kB 2021-10-20 10.38
24. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 15_2020 från Ann-Christine Furustrand (S) – Gör Österåker drogfritt – som en del i att bekämpa gängkriminaliteten.pdf Pdf, 875.6 kB. 875.6 kB 2021-10-20 10.38
24. Tjut - Svar på motion nr 15_2020 från Ann-Christine Furustrand (S) - Gör Österåker drogfritt som en del i att bekämpa gängkriminaliteten.pdf Pdf, 740.5 kB. 740.5 kB 2021-10-20 10.38
24. Bilaga. Motion 15_2020.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2021-10-20 10.38
24. Bilagor. Protokollsutdrag och tjut SN - Svar på motion nr 15_2020 från Ann-Christine Furustrand (S) – Gör Österåker drogfritt – som en del i att bekämpa gängkriminaliteten.pdf Pdf, 6.4 MB. 6.4 MB 2021-10-20 10.38
25. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 18_2020 från Ann-Christine Furustrand (S) och Kristina Embäck (S) - Ökade insatser för återbruk.pdf Pdf, 76.5 kB. 76.5 kB 2021-10-20 10.38
25. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 18_2020 från Ann-Christine Furustrand (S) och Kristina Embäck (S) - Ökade insatser för återbruk.pdf Pdf, 419.9 kB. 419.9 kB 2021-10-20 10.38
25. Tjut - Svar på motion nr 18_2020 från Ann-Christine Furustrand (S) och Kristina Embäck (S) - Ökade insatser för återbruk.pdf Pdf, 584.6 kB. 584.6 kB 2021-10-20 10.38
25. Bilaga. Motion 18_2020.pdf Pdf, 544.7 kB. 544.7 kB 2021-10-20 10.38
26. Protokollsutdrag - Svar på motion 23_2020 från Anders Borelid (SD) - Införa kameraövervakning vid infartsparkeringar.pdf Pdf, 76.1 kB. 76.1 kB 2021-10-20 10.39
26. Ordförandeförslag - Svar på motion 23_2020 från Anders Borelid (SD) - Införa kameraövervakning vid infartsparkeringar.pdf Pdf, 494.4 kB. 494.4 kB 2021-10-20 10.39
26. Tjut - Svar på motion 23_2020 från Anders Borelid (SD) - Införa kameraövervakning vid infartsparkeringar.pdf Pdf, 849.3 kB. 849.3 kB 2021-10-20 10.39
26. Bilaga 1. Motion 23_2020.pdf Pdf, 69.4 kB. 69.4 kB 2021-10-20 10.39
26. Bilaga 2. Statistik om anmälda brott.pdf Pdf, 28.8 kB. 28.8 kB 2021-10-20 10.39
26. Bilaga 3. Protokollsutdrag Tekniska nämnden 2021-09-14.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2021-10-20 10.39
27. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 14_2021 från Ann-Christine Furustrand (S) och Ingela Westerlund (S) – Strategi och plan för att lösa Österåkers utbildningsskuld.pdf Pdf, 218.9 kB. 218.9 kB 2021-10-20 10.39
27. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 14_2021 från Ann-Christine Furustrand (S) och Ingela Westerlund (S) – Strategi och plan för att lösa Österåkers utbildningsskuld.pdf Pdf, 488.8 kB. 488.8 kB 2021-10-20 10.39
27. Tjut - Svar på motion nr 14_2021 från Ann-Christine Furustrand (S) och Ingela Westerlund (S) - Strategi och plan för att lösa Österåkers utbildningsskuld.pdf Pdf, 750 kB. 750 kB 2021-10-20 10.39
27. Bilaga. Motion 14_2021.pdf Pdf, 890.6 kB. 890.6 kB 2021-10-20 10.39
28. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 26_2021 från Peter Nummert (RP) – Införa två elevstödssamordnare (ESS).pdf Pdf, 119.2 kB. 119.2 kB 2021-10-20 10.40
28. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 26_2021 från Peter Nummert (RP) - Införa två elevstödssamordnare (ESS).pdf Pdf, 511 kB. 511 kB 2021-10-20 10.40
28. Tjut - Svar på motion nr 26_2021 från Peter Nummert (RP) Införa två elevstödssamordnare (ESS).pdf Pdf, 586.6 kB. 586.6 kB 2021-10-20 10.40
28. Bilaga 1. Motion 26_2021.pdf Pdf, 858.5 kB. 858.5 kB 2021-10-20 10.40
28. Bilaga 2. Utredning rörande utvecklingsområden inom servicecenter.docx.pdf Pdf, 444.2 kB. 444.2 kB 2021-10-20 10.40
29. Protokollsutdrag - Ansökan om tillgänglighetsbidrag 2021.pdf Pdf, 73.5 kB. 73.5 kB 2021-10-20 10.40
29. Tjut - Ansökan om tillgänglighetsbidrag 2021.pdf Pdf, 722.9 kB. 722.9 kB 2021-10-20 10.40
29. Bilaga 1. Riktlinjer för tillgänglighetsbidrag 2021.pdf Pdf, 95.3 kB. 95.3 kB 2021-10-20 10.40
29. Bilaga 2. Ansökan tillgänglighetsbidrag 2022 SRF Vaxholm-Österåker.pdf Pdf, 9.5 kB. 9.5 kB 2021-10-20 10.40
30. Protokollsutdrag - Återrapport rörande utvecklingsområden inom Servicecenter.pdf Pdf, 115.4 kB. 115.4 kB 2021-10-20 10.40
30. Tjut - Återrapport rörande utvecklingsområden inom servicecenter.pdf Pdf, 707.1 kB. 707.1 kB 2021-10-20 10.40
30. Bilaga. Utredning rörande utvecklingsområden inom servicecenter.docx.pdf Pdf, 444.2 kB. 444.2 kB 2021-10-20 10.40
31. Protokollsutdrag - Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport år 2020 samt uppdrag till Kommunstyrelsen.pdf Pdf, 74.2 kB. 74.2 kB 2021-10-20 10.41
31. Tjut - Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport år 2020 samt uppdrag till Kommunstyrelsen avseende Budget för år 2022.pdf Pdf, 695.9 kB. 695.9 kB 2021-10-20 10.41
31. Bilaga 1. (M).pdf Pdf, 4.1 MB. 4.1 MB 2021-10-20 10.41
31. Bilaga 2. (L).pdf Pdf, 282.5 kB. 282.5 kB 2021-10-20 10.41
31. Bilaga 3. (C).pdf Pdf, 2.7 MB. 2.7 MB 2021-10-20 10.41
31. Bilaga 4. (KD).pdf Pdf, 3.7 MB. 3.7 MB 2021-10-20 10.41
31. Bilaga 5. (S).pdf Pdf, 4.2 MB. 4.2 MB 2021-10-20 10.41
31. Bilaga 6. (RP).pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2021-10-20 10.41
31. Bilaga 7. (SD).pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2021-10-20 10.41
31. Bilaga 8. (V).pdf Pdf, 1017.1 kB. 1017.1 kB 2021-10-20 10.41
31. Bilaga 9. (MP).pdf Pdf, 3.5 MB. 3.5 MB 2021-10-20 10.41
32. Protokollsutdrag - Ny mall för redovisning av partistöd.pdf Pdf, 70.7 kB. 70.7 kB 2021-10-20 10.41
32. Tjut - Ny mall för redovisning av erhållet partistöd.pdf Pdf, 557.9 kB. 557.9 kB 2021-10-20 10.41
32. Bilaga. Ny mall partistöd.pdf Pdf, 121.3 kB. 121.3 kB 2021-10-20 10.41
33. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 6_2021 från Anders Borelid (SD) - Senareläggning av undervisning för morgontrötta ungdomar.pdf Pdf, 67.8 kB. 67.8 kB 2021-10-20 10.41
33. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 6_2021 från Anders Borelid (SD) - Senareläggning av undervisning för morgontrötta ungdomar.pdf Pdf, 392.1 kB. 392.1 kB 2021-10-20 10.41
33. Tjut - Svar på motion nr 6_2021 från Anders Borelid (SD) – Senareläggning av undervisning för morgontrötta ungdomar.pdf Pdf, 712.5 kB. 712.5 kB 2021-10-20 10.43
34. Tjut inkl. bilagor - Arvoden och ersättningar till Val- och demokratinämnden i samband med det allmänna valet 2022.pdf Pdf, 4.3 MB. 4.3 MB 2021-10-20 10.41
35. Meddelande och information vilka anmäles till Kommunstyrelsen.pdf Pdf, 79.2 kB. 79.2 kB 2021-10-20 11.29
Nytt ärende A. Redovisning av delegationsbeslut för Kommunstyrelsen.pdf Pdf, 74.1 kB. 74.1 kB 2021-10-20 11.43
Nytt ärende B. Tjut - Sponsring av SM i nattorientering.pdf Pdf, 586.8 kB. 586.8 kB 2021-10-25 14.27
Nytt ärende B. Bilaga. Sponsring orientering.pdf Pdf, 181 kB. 181 kB 2021-10-25 14.27
Protokoll KS 2021-10-25 - Omedelbar justering.pdf Pdf, 882.7 kB. 882.7 kB 2021-10-25 16.48
Protokoll KS 2021-10-25.pdf Pdf, 37.1 MB. 37.1 MB 2021-10-29 13.46

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
fredag 18 december 2020
Senast uppdaterad:
onsdag 20 oktober 2021