Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunfullmäktige

Här ser du när Kommunfullmäktiges sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 18 oktober klockan 18.30.

Följ Kommunfullmäktige

Du kan följa sammanträdet via webbsändning i direktsändning eller i efterhand.

Du är också välkommen att följa mötet på plats i fullmäktigesalen i Alceahuset. Sammanträdena sänds även i Radio Österåker på 103.7 MHz radio.osteraker.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Webbsändning från Kommunfullmäktige 2021-10-18 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdeshandlingar

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KF kallelse 2021-10-18.pdf Pdf, 297.9 kB. 297.9 kB 2021-10-08 15.21
Information inför sammanträdet.pdf Pdf, 195.1 kB. 195.1 kB 2021-10-08 15.21
3a Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-27.pdf Pdf, 910.9 kB. 910.9 kB 2021-10-08 15.21
3b Kultur- och fritidsnämndens svar på medborgarförslag nr 20-2020.pdf Pdf, 100 kB. 100 kB 2021-10-08 15.21
3b medborgarförslag nr 20-2020.pdf Pdf, 82 kB. 82 kB 2021-10-08 15.22
3c Tekniska nämndens svar på medborgarförslag nr 4-2021.pdf Pdf, 140.8 kB. 140.8 kB 2021-10-08 15.22
3c Medborgarförslag nr 4-2021.pdf Pdf, 100 kB. 100 kB 2021-10-08 15.22
3d Kommunstyrelsen svar på revisionsrapport - Granskning av kommunens och Armada Fastighets ABs upphandlingar och inköp.pdf Pdf, 2.7 MB. 2.7 MB 2021-10-08 15.22
3d Revisionsrapport - Granskning av kommunens och Armada Fastighets ABs upphandlingar och inköp.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2021-10-08 15.22
3e Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport - Granskning av IT-och informationssäkerhet.pdf Pdf, 390.6 kB. 390.6 kB 2021-10-08 15.22
3e Revisionsrapport - Granskning av IT- och informationssäkerhet.pdf Pdf, 2.5 MB. 2.5 MB 2021-10-08 15.22
3f Vård- och omsorgsnämndens svar på uppdrag nr 25, nr 26 och nr 28 i Budget 2021 - försättsblad.pdf Pdf, 164.6 kB. 164.6 kB 2021-10-08 15.23
3f Vård- och omsorgsnämndens svar på uppdrag nr 25.pdf Pdf, 9.2 MB. 9.2 MB 2021-10-08 15.23
3f Vård- och omsorgsnämndens svar på uppdrag nr 26.pdf Pdf, 3.2 MB. 3.2 MB 2021-10-08 15.23
3f Vård- och omsorgsnämndens svar på uppdrag nr 28.pdf Pdf, 752.5 kB. 752.5 kB 2021-10-08 15.23
3g Vård- och omsorgsnämndens rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS.pdf Pdf, 252.6 kB. 252.6 kB 2021-10-08 15.23
3h Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL.pdf Pdf, 188.7 kB. 188.7 kB 2021-10-08 15.23
3i Ny ersättare för (RP) i Kommunfullmäktige.pdf Pdf, 97.5 kB. 97.5 kB 2021-10-08 15.23
3j Minnesanteckningar från gruppledarmöte 2021-10-04.pdf Pdf, 212.7 kB. 212.7 kB 2021-10-08 15.24
3k Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-18.pdf Pdf, 4.1 MB. 4.1 MB 2021-10-18 15.12
4a Svar på interpellation nr 9-2021.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2021-10-08 15.24
4a interpellation nr 9-2021.pdf Pdf, 153.2 kB. 153.2 kB 2021-10-08 15.24
4b Svar på interpellation nr 10-2021.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2021-10-08 15.24
4b Interpellation nr 10-2021.pdf Pdf, 153.7 kB. 153.7 kB 2021-10-08 15.24
5. TJUT delår 2021 signerat - Delårsrapport för Österåkers kommun 2021-01-01 – 2021-08-31.pdf Pdf, 557.6 kB. 557.6 kB 2021-10-08 15.26
5. Delårsrapport for Österåkers kommun 2021 - Delårsrapport för Österåkers kommun 2021-01-01 – 2021-08-31.pdf Pdf, 2.5 MB. 2.5 MB 2021-10-08 15.26
5. Ordförandeförslag - revisorernas granskning av delårsrapport 2021.pdf Pdf, 133.5 kB. 133.5 kB 2021-10-15 14.08
5. revisorernas delårsutlåtande 2021.pdf Pdf, 137.1 kB. 137.1 kB 2021-10-15 14.08
5. bilaga granskning av delårsrapport 2021.pdf Pdf, 103.4 kB. 103.4 kB 2021-10-15 14.08
6. KS Protokoll - Godkännande av exploateringsavtal för Utökning av Värmeverket (Säby 17 m.fl).pdf Pdf, 89 kB. 89 kB 2021-10-08 15.27
6. Signerat REV TJUT Exploateringsavtal Värmeverket 210901 rev. 210923.pdf Pdf, 564.2 kB. 564.2 kB 2021-10-08 15.27
6. Exploateringsavtal utökning av Värmeverket signerad exploateringsavtal.pdf Pdf, 801.9 kB. 801.9 kB 2021-10-08 15.27
6. Bilaga 3_Fastighetsreglering.pdf Pdf, 371.4 kB. 371.4 kB 2021-10-08 15.27
6. Bilaga 4_Överenskommelse om fastighetsreglering.pdf Pdf, 327.2 kB. 327.2 kB 2021-10-08 15.27
6. Bilaga 5_Ledningsrätt.pdf Pdf, 176.1 kB. 176.1 kB 2021-10-08 15.28
6. Bilaga 6_Ritning vegetation punkt II.pdf Pdf, 568.4 kB. 568.4 kB 2021-10-08 15.28
6. Bilaga 7_Lokalisering vegetation punkt III.pdf Pdf, 278.6 kB. 278.6 kB 2021-10-08 15.28
6. Bilaga 8_Dagvattenutredning.pdf Pdf, 4.1 MB. 4.1 MB 2021-10-08 15.28
7. KS Protokoll - Antagande av detaljplan för Utökning av Värmeverket (Säby 17 m.fl.).pdf Pdf, 98.9 kB. 98.9 kB 2021-10-08 15.28
7. Signerat TJUT Värmeverket Antagande.pdf Pdf, 573.6 kB. 573.6 kB 2021-10-08 15.29
7. Bilaga 1. Antagandehandling Värmeverket 210813.pdf Pdf, 20.2 MB. 20.2 MB 2021-10-08 15.29
7. Bilaga 2. Samrådsredogörelse 210303.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2021-10-08 15.29
7. Bilaga 3. Granskningsutlåtande 210813.pdf Pdf, 743.3 kB. 743.3 kB 2021-10-08 15.29
7. Utökning av värmeverket A3-L.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2021-10-08 15.29
8. KS Protokoll - Godkännande av exploateringsavtal för Runö 7123.pdf Pdf, 95.2 kB. 95.2 kB 2021-10-08 15.30
8. Signerat Tjänsteutlåtande Runö 7.123 - exploateringsavtal.pdf Pdf, 565.9 kB. 565.9 kB 2021-10-08 15.31
8. Exploateringsavtal Runö 7.123.pdf Pdf, 6.1 MB. 6.1 MB 2021-10-08 15.31
9. KS Protokoll - Antagande av detaljplan för Runö 7123.pdf Pdf, 99.5 kB. 99.5 kB 2021-10-08 15.31
9. Signerat Tjänsteutlåtande.pdf Pdf, 569.5 kB. 569.5 kB 2021-10-08 15.31
9. Bilaga 1. Antagandehandling.pdf Pdf, 11.7 MB. 11.7 MB 2021-10-08 15.32
9. Bilaga 2. Samrådsredogörelse.pdf Pdf, 707.3 kB. 707.3 kB 2021-10-08 15.32
9. Bilaga 3. Granskningsutlåtande.pdf Pdf, 786 kB. 786 kB 2021-10-08 15.32
9. Plankarta A3-L.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2021-10-08 15.32
10. KS Protokoll - Antagande av detaljplan för Slussholmen.pdf Pdf, 135.5 kB. 135.5 kB 2021-10-08 15.33
10. Signerat Tjut Slussholmen Antagande 210902.pdf Pdf, 595.2 kB. 595.2 kB 2021-10-08 15.33
10. Bilaga 1. Antagandehandling 210813.pdf Pdf, 31.7 MB. 31.7 MB 2021-10-08 15.33
10. Bilaga 2. Intrångskarta 20210813.docx.pdf Pdf, 872.6 kB. 872.6 kB 2021-10-08 15.34
10. Bilaga 3. Dom Vattenverksamhet.pdf Pdf, 6.4 MB. 6.4 MB 2021-10-08 15.34
10. Bilaga 4. Samrådsreogörelse 201221.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2021-10-08 15.34
10. Bilaga 5. Granskningsutlåtande Slussholmen 210902_Maskad.pdf Pdf, 6.6 MB. 6.6 MB 2021-10-08 15.34
10. DP_Slussen Antagande- A3-S.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2021-10-08 15.34
10. IL_Slussen Antagande- A3-S.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2021-10-08 15.35
11. KS Protokoll - Ändring av avfallstaxan och slamtaxan i Österåkers kommun.pdf Pdf, 149.2 kB. 149.2 kB 2021-10-08 15.35
11. Tjut - Ändring av avfallstaxan och slamtaxan i Österåkers kommun.pdf Pdf, 441.3 kB. 441.3 kB 2021-10-08 15.35
11. Bilaga 1. Förslag till ny avfallstaxa beslutad på Österåkervattens styrelsemöte.pdf Pdf, 551.3 kB. 551.3 kB 2021-10-08 15.36
11. bilaga 2 Protokoll från Österåkersvattens styrelsemöte samt utdrag över bilagor.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2021-10-08 15.36
12. KS Protokoll - Utökat antal valdistrikt i Österåkers kommun.pdf Pdf, 108.3 kB. 108.3 kB 2021-10-08 15.36
12. Tjut - Utökat antal valdistrikt i Österåkers kommun.pdf Pdf, 696.5 kB. 696.5 kB 2021-10-08 15.36
12. Bilaga 1. Protokollsutdrag Val- och demokratinämndens sammanträde 2021-09-09, § 2_5.pdf Pdf, 488.6 kB. 488.6 kB 2021-10-08 15.36
12. Bilaga 2. Tjut - Utökat antal valdistrikt i Österåkers kommun.pdf Pdf, 564 kB. 564 kB 2021-10-08 15.37
12. Bilaga 3. Förslag till indelning av valdistrikt i Österåkers kommun.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2021-10-08 15.37
12. Bilaga 4. Nuvarande indelning av valdistrikt i Österåkers kommun.pdf Pdf, 274.4 kB. 274.4 kB 2021-10-08 15.37
13. KS Protokoll - Svar på uppdrag att se över hur Silviacertifieringen kan möjliggöras på samtliga verksamheter i kommunen genom att utforma en modell om finansiellt stöd som kan.pdf Pdf, 183.9 kB. 183.9 kB 2021-10-08 15.37
13. Tjut - Svar på uppdrag - Se över hur Silviacertifiering kan möjliggöras på samtliga verksamheter i kommunen genom att utforma en modell om finansiellt stöd kan sökas.pdf Pdf, 704.6 kB. 704.6 kB 2021-10-08 15.37
13. Bilaga. Protokollsutdrag VON samt tjut Sociaförvaltningen - Svar på uppdrag - Se över hur Silviacertifiering kan möjliggöras på samtliga verksamheter i kommunen.pdf Pdf, 5.8 MB. 5.8 MB 2021-10-08 15.38
14. KS Protokoll - Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige till nämnderna enligt 6 kap 5 § Kommunallagen (KL).pdf Pdf, 110.1 kB. 110.1 kB 2021-10-08 15.38
14. Tjut - Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige till nämnderna enligt 6 kap 5 § Kommunallagen.pdf Pdf, 851.9 kB. 851.9 kB 2021-10-08 15.38
14. Bilaga. Sammanställd rapport daterad 2021-09-20 avseende nämndernas redovisning av delegering via reglemente och uppdrag givna i Budget 2021.pdf Pdf, 703.3 kB. 703.3 kB 2021-10-08 15.38
15. KS Protokoll - Sammanträdestider 2022 för Kommunfullmäktige samt annonsering.pdf Pdf, 207.9 kB. 207.9 kB 2021-10-08 15.38
15. Tjut Sammanträdestider 2022 för Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) Kommunstyrelsen (KS) och Kommunfullmäktige (KF).pdf Pdf, 697.1 kB. 697.1 kB 2021-10-08 15.38
16. Valberedningens förslag KF 2021-10-18.pdf Pdf, 317.8 kB. 317.8 kB 2021-10-15 14.08
17. KS Protokoll - Svar på motion nr 72021 från Anders Borelid (SD) – En vice rektor bör finnas i varje skola i kommunen.pdf Pdf, 104.2 kB. 104.2 kB 2021-10-08 15.39
17. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 7_2021 från Anders Borelid (SD) – En vice rektor bör finnas i varje skola i kommunen.pdf Pdf, 388.4 kB. 388.4 kB 2021-10-08 15.39
17. Tjut - Svar på motion nr 7_2021 från Anders Borelid (SD) - En vice rektor bör finnas i varje skola i kommunen.pdf Pdf, 1018.1 kB. 1018.1 kB 2021-10-08 15.39
17. Bilaga. Motion 7_2021.pdf Pdf, 381.2 kB. 381.2 kB 2021-10-08 15.39
18. motion nr 37-2021.pdf Pdf, 144.5 kB. 144.5 kB 2021-10-15 14.08
19. Presidieförslag avseende medborgrförslag nr 17-2021.pdf Pdf, 102.3 kB. 102.3 kB 2021-10-08 15.46
19. Medborgarförslag nr 17-2021.pdf Pdf, 120.4 kB. 120.4 kB 2021-10-08 15.46
19. Presidieförslag avseende medborgarförslag nr 18-2021.pdf Pdf, 120.5 kB. 120.5 kB 2021-10-15 14.09
19. Medborgarförslag nr 18-2021.pdf Pdf, 185.6 kB. 185.6 kB 2021-10-15 14.09
19. Presidieförslag avseende medborgarförslag nr 19-2021.pdf Pdf, 97.5 kB. 97.5 kB 2021-10-08 15.46
19. Medborgarförslag nr 19-2021.pdf Pdf, 97.9 kB. 97.9 kB 2021-10-08 15.46
19. Presidieförslag avseende medborgarförslag nr 20-2021.pdf Pdf, 107.8 kB. 107.8 kB 2021-10-08 15.47
19. Medborgarförslag nr 20-2021.pdf Pdf, 80.2 kB. 80.2 kB 2021-10-08 15.47
19. Presidieförslag avseende medborgarförslag nr 21-2021.pdf Pdf, 110.4 kB. 110.4 kB 2021-10-08 15.47
19. Medborgarförslag nr 21-2021.pdf Pdf, 423.4 kB. 423.4 kB 2021-10-08 15.47
KF Protokoll 2021-10-18 §§ 71-721.pdf Pdf, 3.1 MB. 3.1 MB 2021-10-27 14.24

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Stina Nilsson
Publicerad:
måndag 18 oktober 2021
Senast uppdaterad:
torsdag 25 november 2021