Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunfullmäktige

Här ser du när Kommunfullmäktiges sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 13 december klockan 18.30.

Följ Kommunfullmäktige

Du kan följa sammanträdet via webbsändning i direktsändning eller i efterhand.

Du är också välkommen att följa mötet på plats i fullmäktigesalen i Alceahuset. Sammanträdena sänds även i Radio Österåker på 103.7 MHz radio.osteraker.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Webbsändning från Kommunfullmäktige 2021-12-13 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdeshandlingar

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Information till Kommunfullmäktige om frivillig testning (covid).pdf Pdf, 624.7 kB. 624.7 kB 2021-12-03 13.48
KF Kallelse 2021-12-13.pdf Pdf, 304.9 kB. 304.9 kB 2021-12-03 13.48
3a Kommunstyrelsens protokoll 2021-12-01.pdf Pdf, 998.3 kB. 998.3 kB 2021-12-03 13.49
3b Beslut om ny ledamot och ersättare för (C).pdf Pdf, 299.7 kB. 299.7 kB 2021-12-10 11.00
5. KS Protokoll - Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening.pdf Pdf, 318.4 kB. 318.4 kB 2021-12-03 13.49
5. Tjut - Medlemskap i Kommuninvest ekonomiska förening.pdf Pdf, 606.2 kB. 606.2 kB 2021-12-03 13.49
5. Bilaga 1. Ägardirektiv Kommuninvest i Sverige AB 2021.pdf Pdf, 207.7 kB. 207.7 kB 2021-12-03 13.49
5. Bilaga 2. Kommuninvest ekonomisk förening Stadgar.pdf Pdf, 6.9 MB. 6.9 MB 2021-12-03 13.50
5. Bilaga 3. Bolagsordning för Kommuninvest i Sverige AB.pdf Pdf, 119.1 kB. 119.1 kB 2021-12-03 13.50
5. Bilaga 4. Kommunernas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat.pdf Pdf, 246.5 kB. 246.5 kB 2021-12-03 13.50
5. Bilaga 5. Avtal om regress.pdf Pdf, 261.4 kB. 261.4 kB 2021-12-03 13.50
5. Bilaga 6. Borgensförbindelse.pdf Pdf, 54.3 kB. 54.3 kB 2021-12-03 13.50
6. KS Protokoll - Godkännande av exploateringsavtal för Röllingby södra, etapp 1.pdf Pdf, 104.3 kB. 104.3 kB 2021-12-03 13.51
6. Tjut - Godkännande av exploateringsavtal för Röllingby södra, etapp 1.pdf Pdf, 565.4 kB. 565.4 kB 2021-12-03 13.51
6. Bilaga. Exploateringsavtal Röllingby södra, etapp 1.pdf Pdf, 9.6 MB. 9.6 MB 2021-12-03 13.51
7. KS Protokoll - Antagande av detaljplan för Röllingby södra, etapp 1.pdf Pdf, 180.3 kB. 180.3 kB 2021-12-03 13.51
7. Tjut - Antagande av detaljplan för Röllingby södra, etapp 1.pdf Pdf, 573.9 kB. 573.9 kB 2021-12-03 13.51
7. Bilaga 1. Antagandehandling - Antagande av detaljplan för Röllingby södra, etapp 1.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2021-12-03 13.52
7. Bilaga 2. Samrådsredogörelse - Antagande av detaljplan för Röllingby södra, etapp 1.pdf Pdf, 609.8 kB. 609.8 kB 2021-12-03 13.52
7. Bilaga 3. Granskningsutlåtande - Antagande av detaljplan för Röllingby södra, etapp 1.pdf Pdf, 565.9 kB. 565.9 kB 2021-12-03 13.52
7. Röllingby södra etapp 1 A3 - Antagande av detaljplan för Röllingby södra, etapp 1.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2021-12-03 13.52
8. KS Protokoll - Godkännande av Armada Kommunfastigheter ABs försäljning av fastigheten Berga 635 till Nystad Stadsutveckling AB.pdf Pdf, 1010.3 kB. 1010.3 kB 2021-12-03 13.53
8. Tjut - Godkännande av Armada Kommunfastigheter ABs försäljning av fastigheten Berga 6_35 till Nystad Stadsutveckling AB.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2021-12-03 13.53
8. Bilaga 1. Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2021-01-11 § 1_11.pdf Pdf, 6.4 MB. 6.4 MB 2021-12-03 13.53
8. Bilaga 2. Styrelsemötesprotokoll Armada kommunfastigheter AB 2021-02-23.pdf Pdf, 127.4 kB. 127.4 kB 2021-12-03 13.53
8. Bilaga 3. Styrelsemötesprotokoll Armada kommunfastigheter AB 2021-05-20.pdf Pdf, 99.7 kB. 99.7 kB 2021-12-03 13.53
8. Bilaga 4. Protokollsutdrag Förskole- och grundskolenämnden 2021-06-02, § 4_4.pdf Pdf, 4.8 MB. 4.8 MB 2021-12-03 13.53
8. Bilaga 5. Värdeutlåtande Forum Fastighetsekonomi.pdf Pdf, 3.2 MB. 3.2 MB 2021-12-03 13.54
8. Bilaga 6. Värdeutlåtande Svefa.pdf Pdf, 2.4 MB. 2.4 MB 2021-12-03 13.54
8. Bilaga 7. Följebrev från Armada 2021-05-22.pdf Pdf, 126.6 kB. 126.6 kB 2021-12-03 13.54
8. Bilaga 8. Protokoll från Kommunfullmäktiges 2021-06-21.pdf Pdf, 91 kB. 91 kB 2021-12-03 13.54
9. KS Protokoll - Svar på motion nr 32021 av Francisco Contreras (V) – Bygg en kommunal skola på Berga 635.pdf Pdf, 255.2 kB. 255.2 kB 2021-12-03 13.54
9. Tjut KS - Svar på motion nr 3_2021 av Francisco Contreras (V) - Bygg en kommunal skola på Berga 6_35.pdf Pdf, 716.8 kB. 716.8 kB 2021-12-03 13.54
9. Bilaga 1. Protokoll KFN - Svar på motion nr 3_2021 av Fransisco Contreras (V) - Bygg en kommunal skola på Berga 6_35.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2021-12-03 13.54
9. Bilaga 2. Protokoll FGN - Svar på motion nr 3_2021 av Francisco Contreras (V) - Bygg en kommunal skola på Berga 6_35.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2021-12-03 13.54
9. Bilaga 3. Motion nr 3_2021.pdf Pdf, 112.7 kB. 112.7 kB 2021-12-03 13.55
10. KS Protokoll - Justering av taxor för tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt tillståndsprövning enligt (LBE) f.pdf Pdf, 186.4 kB. 186.4 kB 2021-12-03 13.55
10. Tjut - Justering av taxor för tillsyn Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt tillståndsprövning LBE.pdf Pdf, 28.4 MB. 28.4 MB 2021-12-03 13.56
11. KS Protokoll - Antagande av nya avfallsföreskrifter för Österåkers kommun.pdf Pdf, 98.8 kB. 98.8 kB 2021-12-03 13.56
11. Tjut - Antagande av nya avfallsföreskrifter för Österåkers kommun.pdf Pdf, 40.1 MB. 40.1 MB 2021-12-03 13.56
12. KS Protokoll - Villkorat beslut om beviljande av bidrag till Stiftelsen Ingmarsö Norrgård och Skola angående uppstart av Norrgårdens Lantbruk på Ingmarsö.pdf Pdf, 255 kB. 255 kB 2021-12-03 13.56
12. Rev. Tjut. Villkorat beslut om beviljande av bidrag till Stiftelsen Ingmarsö Norrgård och Skola angående uppstart av Norrgårdens Lantbruk på Ingmarsö.pdf Pdf, 732.5 kB. 732.5 kB 2021-12-03 13.57
12. Bilaga 1. Ansökan om ägaretillskott till Uppstart Norrgårdens Lantbruk.pdf Pdf, 77.4 kB. 77.4 kB 2021-12-03 13.57
12. Bilaga 2. Stadgar stiftelsen Ingmarsö.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2021-12-03 13.57
13. KS Protokoll - Utökade parkeringsmöjligheter – parkeringsavgifter på allmän platsmark.pdf Pdf, 382.2 kB. 382.2 kB 2021-12-03 13.58
13. Tjut - Utökade parkeringsmöjligheter - parkeringsavgifter på allmän platsmark.pdf Pdf, 569.6 kB. 569.6 kB 2021-12-03 13.58
13. Bilaga 1. Konsekvensanalys Införande av parkeringsavgifter 2021-08-19.pdf Pdf, 170.7 kB. 170.7 kB 2021-12-03 13.58
13. Bilaga 2. Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde 2021-06-08.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2021-12-03 13.58
14. KS Protokoll - Nytt Miljö- och klimatprogram.pdf Pdf, 412.2 kB. 412.2 kB 2021-12-03 13.59
14. Tjut - Nytt Miljö- och klimatprogram.pdf Pdf, 581 kB. 581 kB 2021-12-03 13.59
14. Bilaga 1. Miljö- och klimatprogram 2021-10-18 inkl bilaga A o B.pdf Pdf, 2.9 MB. 2.9 MB 2021-12-03 13.59
14. Bilaga 2. Miljö- och klimatprogam, bilaga C.pdf Pdf, 720 kB. 720 kB 2021-12-03 13.59
14. Bilaga 3. Miljömål 2016-2019.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2021-12-03 13.59
15. KS Protokoll - Uppdrag Hållbarhetspolicy.pdf Pdf, 103.4 kB. 103.4 kB 2021-12-03 13.59
15. Tjut - Uppdrag Hållbarhetspolicy.pdf Pdf, 550.9 kB. 550.9 kB 2021-12-03 14.00
15. Bilaga 1. Miljöpolicy för Österåkers kommun.pdf Pdf, 127.4 kB. 127.4 kB 2021-12-03 14.00
16. KS Protokoll - Destinationsstrategi Roslagen 2030- gemensam för Roslagskommunerna Östhammar, Norrtälje och Österåker.pdf Pdf, 302.3 kB. 302.3 kB 2021-12-03 14.00
16. Tjut - Destinationsstrategi Roslagen 2030.pdf Pdf, 616.5 kB. 616.5 kB 2021-12-03 14.00
16. Bilaga. Destinationsstrategi för Roslagen 2030.pdf Pdf, 794 kB. 794 kB 2021-12-03 14.00
17. KS Protokoll - Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport år 2020 samt uppdrag till Kommunstyrelsen avseende Budget för år 2022.pdf Pdf, 124.2 kB. 124.2 kB 2021-12-03 14.00
17. Tjut - Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport år 2020 samt uppdrag till Kommunstyrelsen avseende Budget för år 2022.pdf Pdf, 695.9 kB. 695.9 kB 2021-12-03 14.00
17. Bilaga 1. (M).pdf Pdf, 4.1 MB. 4.1 MB 2021-12-03 14.01
17. Bilaga 2. (L).pdf Pdf, 282.5 kB. 282.5 kB 2021-12-03 14.01
17. Bilaga 3. (C).pdf Pdf, 2.7 MB. 2.7 MB 2021-12-03 14.01
17. Bilaga 4. (KD).pdf Pdf, 3.7 MB. 3.7 MB 2021-12-03 14.01
17. Bilaga 5. (S).pdf Pdf, 4.2 MB. 4.2 MB 2021-12-03 14.01
17. Bilaga 6. (RP).pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2021-12-03 14.01
17. Bilaga 7. (SD).pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2021-12-03 14.01
17. Bilaga 8. (V).pdf Pdf, 1017.1 kB. 1017.1 kB 2021-12-03 14.01
17. Bilaga 9. (MP).pdf Pdf, 3.5 MB. 3.5 MB 2021-12-03 14.02
18. KS Protokoll - Ny mall för redovisning av erhållet partistöd.pdf Pdf, 167.5 kB. 167.5 kB 2021-12-03 14.02
18. Tjut - Ny mall för redovisning av erhållet partistöd.pdf Pdf, 557.9 kB. 557.9 kB 2021-12-03 14.02
18. Bilaga. Ny mall partistöd.pdf Pdf, 121.3 kB. 121.3 kB 2021-12-03 14.02
19. Valberedningens förslag.pdf Pdf, 647.5 kB. 647.5 kB 2021-12-10 11.01
20. KS Protokoll - Svar på motion nr 152019 av Roger Johansson (RP) – Genomför folkomröstning för eller emot att bevara ”Röllingbyreservatet” avsett för behovet av en framtida vägt.pdf Pdf, 250.8 kB. 250.8 kB 2021-12-03 14.02
20. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 15_2019 av Roger Johansson (RP) - Genomför folkomröstning för eller emot att bevara ”Röllingbyreservatet” avsett för behovet av en framtida vägtrafikutbyggnad.pdf Pdf, 471.1 kB. 471.1 kB 2021-12-03 14.03
20. Rev. Tjut. Svar på motion nr 15_2019 av Roger Johansson (RP) - Genomför folkomröstning för eller emot att bevara ”Röllingbyreservatet” avsett för behovet av en framtida vägtrafikutbyggnad.pdf Pdf, 471.2 kB. 471.2 kB 2021-12-03 14.04
20. motion.pdf Pdf, 896.8 kB. 896.8 kB 2021-12-03 14.04
21. KS Protokoll - Svar på motion nr 152020 från Ann-Christine Furustrand (S) – Gör Österåker drogfritt som en del i att bekämpa gängkriminaliteten.pdf Pdf, 310.2 kB. 310.2 kB 2021-12-03 14.04
21. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 15_2020 från Ann-Christine Furustrand (S) – Gör Österåker drogfritt – som en del i att bekämpa gängkriminaliteten.pdf Pdf, 875.6 kB. 875.6 kB 2021-12-03 14.04
21. Tjut - Svar på motion nr 15_2020 från Ann-Christine Furustrand (S) - Gör Österåker drogfritt som en del i att bekämpa gängkriminaliteten.pdf Pdf, 740.5 kB. 740.5 kB 2021-12-03 14.05
21. Bilaga. Motion 15_2020.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2021-12-03 14.05
21. Bilaga 2 och 3. Protokollsutdrag och tjut SN - Svar på motion nr 15_2020 från Ann-Christine Furustrand (S) – Gör Österåker drogfritt – som en del i att bekämpa gängkriminaliteten.pdf Pdf, 6.4 MB. 6.4 MB 2021-12-03 14.05
22. KS Protokoll - Svar på motion nr 182020 från Ann-Christine Furustrand (S) och Kristina Embäck (S) – Ökade insatser för återbruk.pdf Pdf, 236.6 kB. 236.6 kB 2021-12-03 14.05
22. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 18_2020 från Ann-Christine Furustrand (S) och Kristina Embäck (S) - Ökade insatser för återbruk.pdf Pdf, 419.9 kB. 419.9 kB 2021-12-03 14.05
22. Tjut - Svar på motion nr 18_2020 från Ann-Christine Furustrand (S) och Kristina Embäck (S) - Ökade insatser för återbruk.pdf Pdf, 584.6 kB. 584.6 kB 2021-12-03 14.05
22. Bilaga. Motion 18_2020.pdf Pdf, 544.7 kB. 544.7 kB 2021-12-03 14.06
23. KS Protokoll - Svar på motion nr 102021 av Ann-Christine Furustrand (S) – Utred kostnaden för att asfaltera vägen mellan Täljö och Rydbo.pdf Pdf, 240.6 kB. 240.6 kB 2021-12-03 14.06
23. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 10_2021 av Ann-Christine Furustrand (S) - Utred kostnaden för att asfaltera vägen mellan Täljö och Rydbo.pdf Pdf, 420.3 kB. 420.3 kB 2021-12-03 14.06
23. Tjut - Svar på motion nr 10_2021 av Ann-Christine Furustrand (S) - Utred kostnaden för att asfaltera vägen mellan Täljö och Rydbo.pdf Pdf, 546.5 kB. 546.5 kB 2021-12-03 14.06
23. Bilaga 1. Motion 10_2021.pdf Pdf, 143.9 kB. 143.9 kB 2021-12-03 14.06
23. Bilaga 2. Protokollsutdrag Tekniska nämnden 210914, GC väg Täljö Rydbo.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2021-12-03 14.06
24. KS Protokoll - Svar på motion nr 142021 från Ann-Christine Furustrand (S) och Ingela Westerlund (S) – Strategi och plan för att lösa Österåkers utbildningsskuld.pdf Pdf, 317.3 kB. 317.3 kB 2021-12-03 14.07
24. Ordförandeförslag. Svar på motion nr 14_2021 från Ann-Christine Furustrand (S) och Ingela Westerlund (S) – Strategi och plan för att lösa Österåkers utbildningsskuld.pdf Pdf, 488.8 kB. 488.8 kB 2021-12-03 14.07
24. Tjut - Svar på motion nr 14_2021 från Ann-Christine Furustrand (S) och Ingela Westerlund (S) - Strategi och plan för att lösa Österåkers utbildningsskuld.pdf Pdf, 750 kB. 750 kB 2021-12-03 14.07
24. Bilaga. Motion 14_2021 - Strategi och plan för att lösa Österåkers utbildningsskuld.pdf Pdf, 890.6 kB. 890.6 kB 2021-12-03 14.07
25. KS Protokoll - Svar på motion nr 262021 från Peter Nummert (RP) – Införa två elevstödssamordnare (EES).pdf Pdf, 273.2 kB. 273.2 kB 2021-12-03 14.08
25. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 26_2021 från Peter Nummert (RP) - Införa två elevstödssamordnare (ESS).pdf Pdf, 511 kB. 511 kB 2021-12-03 14.08
25. Tjut - Svar på motion nr 26_2021 från Peter Nummert (RP) Införa två elevstödssamordnare (ESS).pdf Pdf, 586.6 kB. 586.6 kB 2021-12-03 14.08
25. Bilaga 1. Motion_26_2021 - Införa två elevstödssamordnare.pdf Pdf, 858.5 kB. 858.5 kB 2021-12-03 14.08
25. Bilaga 2. Utredning rörande utvecklingsområden inom servicecenter.docx.pdf Pdf, 444.2 kB. 444.2 kB 2021-12-03 14.08
26. KS Protokoll - Svar på motion nr 282021 av Ann-Christine Furustrand (S) – Rusta upp och snygga till Stationsvägen!.pdf Pdf, 109.6 kB. 109.6 kB 2021-12-03 14.09
26. Ordförandeförslag - Svar på motion 28_2021 av Ann-Christine Furustrand (S) - Rusta upp och snygga till Stationsvägen!.pdf Pdf, 395.2 kB. 395.2 kB 2021-12-03 14.09
26. Tjut - Svar på motion 28_2021 av Ann-Christine Furustrand (S) - Rusta upp och snygga till Stationsvägen!.pdf Pdf, 542.8 kB. 542.8 kB 2021-12-03 14.09
26. Bilaga 1. Motion 28_2021.pdf Pdf, 478.1 kB. 478.1 kB 2021-12-03 14.09
26. Bilaga 2. Protokollsutdrag Tekniska nämnden 210914, Stationsvägen.pdf Pdf, 529 kB. 529 kB 2021-12-03 14.10
27. KS Protokoll - Svar på motion nr 232020 från Anders Borelid (SD) – Införa kameraövervakningar vid infartsparkeringar.pdf Pdf, 119.1 kB. 119.1 kB 2021-12-03 14.10
27. Ordförandeförslag - Svar på motion 23_2020 från Anders Borelid (SD) - Införa kameraövervakning vid infartsparkeringar.pdf Pdf, 494.4 kB. 494.4 kB 2021-12-03 14.10
27. Tjut - Svar på motion 23_2020 från Anders Borelid (SD) - Införa kameraövervakning vid infartsparkeringar.pdf Pdf, 849.3 kB. 849.3 kB 2021-12-03 14.10
27. Bilaga 1. Motion 23-2020 - Kamerabevakning vid infartsparkeringar.pdf Pdf, 69.4 kB. 69.4 kB 2021-12-03 14.10
27. Bilaga 2. Statistisk från polismyndigheten om anmälda brott på infartsparkeringar, 2021-06-16.pdf Pdf, 28.8 kB. 28.8 kB 2021-12-03 14.10
27. Bilaga 3. Protokollsutdrag Tekniska nämnden 2021-09-14.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2021-12-03 14.11
29. Presidieförslag avseende medborgarförslag nr 26-2021.pdf Pdf, 122.6 kB. 122.6 kB 2021-12-10 16.23
29. Medborgarförslag nr 26-2021.pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2021-12-10 16.23
29. Presidieförslag avseende medborgarförslag nr 27-2021.pdf Pdf, 129 kB. 129 kB 2021-12-10 16.23
29. Medborgarförslag nr 27-2021.pdf Pdf, 106.4 kB. 106.4 kB 2021-12-10 16.24
29. Presidieförslag avseende medborgarförslag nr 28-2021.pdf Pdf, 122.4 kB. 122.4 kB 2021-12-10 16.24
29. Medborgarförslag nr 28-2021.pdf Pdf, 101.3 kB. 101.3 kB 2021-12-10 16.24
29. Presidieförslag avseende medborgarförslag nr 29-2021.pdf Pdf, 125.6 kB. 125.6 kB 2021-12-10 16.24
29. Medborgarförslag nr 29-2021.pdf Pdf, 86.5 kB. 86.5 kB 2021-12-10 16.24
Omedelbart justerade paragrafer, § 99, § 910 och § 914 ur Kommunfullmäktiges protokoll 2021-12-13.pdf Pdf, 542.5 kB. 542.5 kB 2021-12-14 00.19
KF Protokoll 2021-12-13 §§ 91-917.pdf Pdf, 3.3 MB. 3.3 MB 2021-12-21 16.00

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Stina Nilsson
Publicerad:
torsdag 17 december 2020
Senast uppdaterad:
tisdag 21 december 2021