Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Tidig dialog (avslutad)

Under första steget i översiktsplaneringen hölls 2015 en medborgardialog då förslag och synpunkter från medborgare och andra aktörer i kommunen samlades in. En sammanställning i populärversion finns tillgänglig här på webbplatsen. Utifrån bland annat dialogresultatet togs förslag till övergripande inriktning fram 2016.

Frågor som ställdes under medborgardialogen:

  • Vad är bra i Österåker idag?
  • Vad saknar du i Österåker idag?
  • Vilka platser i Österåker visar du dina besökare idag?
  • Hur ser dina drömmars Österåker ut?
  • Hur ska kommunen växa och hur kan det ske på ett hållbart sätt?
  • Hur utvecklar vi Åkersberga till en modern småstad?
  • Hur blir vi länets mest attraktiva skärgårdskommun?

Så samlades synpunkter in

Insamlingen har gjorts på flera platser, genom olika metoder och flera frågor för att ge så många som möjligt chansen att delta. Inbjudan till detta skickades ut via annonser, denna webbplats, samt i kommunens sociala medier.

Information Österåker

Här fanns en utställning med information om översiktsplanen och hur den kan påverkas. Det gick att peka ut på en karta vad som bör förbättras, hänga upp en idé i önsketrädet eller lägga ett vykort i idélådan. De minsta kunde rita vad de tycker om Österåker. Brevlådan finns fortfarande kvar och töms regelbundet.

Öppet hus

Under 2015 hölls dialogmöten dit alla var välkomna. Där presenterades och diskuterades översiktsplanearbetet med ett avslutande med mingel där alla deltagare kan lämna sina synpunkter och förslag. Där fanns också tjänstemän inom de olika områdena för att svara på frågor under minglet.

Dialogmöten

Elevråden, företagare och intressegrupper blev inbjudna till dialogmöten för att diskutera kommunens utveckling.

Österåker.se/österåker2040

Denna webbplats ger information om vad översiktsplanering är, hur medborgare och andra aktörer kan påverka liksom hur arbetet fortgår. Webbplatsen kommer att finnas kvar tills dess att en ny översiktsplan är framtagen år 2018.

#Mittbästaösteråker

Är tävlingen där de bästa bilderna från Österåker tävlade om fina priser. Tävlingen avslutades den 18 oktober och du hittar vinnarbilden här på webben och på Information Österåker i Åkersberga centrum.

Översiktsplanerare fanns på plats

Kommunens översiktsplanerare fanns på plats på Ungdomens dag, i Åkersberga centrum och på Ljusterö. Några eftermiddagar fanns de också på Information Österåker för att svara på frågor och samla in synpunkter.

Telefon och e-post

Översiktsplanerarna fanns och finns nu också tillgängliga per telefon och e-post enligt kommunens ordinarie öppettider.

Resultat

Resultatet redovisas här på webbplatsen under fliken Resultat.

Nästa steg

Nästa steg i arbetet med att ta fram en översiktsplan är att kommunen tar fram ett förslag till översiktsplan utifrån den övergripande inriktningen. Förslaget kommer att presenteras och diskuteras med kommuninvånare och myndigheter för att sedan justeras utifrån de nyinkomna synpunkterna. Hitta länken till hela tidplanen under "Mer information".

Redaktör:
Gösta Bergman

Senast uppdaterad:
torsdag 25 april 2019