Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Samråd (avslutad)

Våren 2017 hölls samråd gällande förslaget till ny översiktsplan och synpunkter från medborgare och andra aktörer i kommunen samlades in. Synpunkterna har sammanställts i en samrådsredogörelse som finns att läsa i utställningsförslaget.

Så samlades synpunkter in

Insamlingen har gjorts på flera platser, genom olika metoder och flera frågor för att ge så många som möjligt chansen att delta. Inbjudan till detta skickades ut via annonser, denna webbplats, samt i kommunens sociala medier.

Information Österåker

I Information Österåker i Åkersberga och Information Ljusterö på Ljusterö fanns en utställning med information om samrådsförslaget till översiktsplan.

Presentationer

Under samrådet hölls presentationer av samrådsförslaget i kommunfullmäktigesalen i Alceahuset och i Ljusterös bygdegård.

Workshops

Det hölls temaworkshops kring temana boende och service, transport, arbete och natur och fritid. Det hölls också workshops med elevråd i skolor i kommunen.

Österåker.se/österåker2040

Denna webbplats ger information om vad översiktsplanering är, hur medborgare och andra aktörer kan påverka liksom hur arbetet fortgår. På webbplatsen har det funnits möjlighet att lämna sina synpunkter via en enkät och i webbkartan. Webbplatsen kommer att finnas kvar tills dess att en ny översiktsplan är framtagen år 2018.

Översiktsplanerare fanns på plats

Kommunens översiktsplanerare fanns på plats i Åkersberga centrum och på Ljusterö. Några eftermiddagar fanns de också på Information Österåker för att svara på frågor och samla in synpunkter.

Telefon och e-post

Översiktsplanerarna fanns och finns nu också tillgängliga per telefon och e-post enligt kommunens ordinarie öppettider.

Redaktör:
Gösta Bergman

Senast uppdaterad:
torsdag 25 april 2019