Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Så går det till

Översiktsplanen ska gälla i många år framöver. Alla förslag diskuteras utifrån nationella hållbarhetsmål, allmänna intressen samt regionala och kommunala utvecklingsmål och därför tar arbetet tid att genomföra.

2015: Dialog och övergripande inriktning

Kommunen samlar in åsikter och förslag på hur kommunens fysiska miljö kan utvecklas på bästa sätt. Kommuninvånare, företagare, tjänstemän, politiker med flera involveras genom bland annat dialogmöten och utställning på Information Österåker. Underlaget hjälper politiker och tjänstemän att bestämma en övergripande inriktning för Österåkers utveckling.

2017: Samråd, första förslaget presenteras

Under 2017 tar kommunen fram ett förslag till översiktsplan utifrån den övergripande inriktningen. Förslaget presenteras och diskuteras med kommuninvånare och myndigheter för att sedan justeras utifrån de nyinkomna synpunkterna.

2017: Utställning, andra förslaget presenteras

När planförslaget är justerat ställs det ut igen för utställning för att än en gång hämta in åsikter från kommuninvånare och myndigheter. Efter utställning och ny revidering beslutar Kommunfullmäktige om att anta översiktsplanen.

2018: Laga kraft, beslut om översiktsplanen

Översiktsplanen börjar gälla när Kommunfullmäktige beslutat om att anta planen och den har vunnit laga kraft.

Redaktör:
Gösta Bergman

Sakkunnig:
Krister Sernbo
Senast uppdaterad:
torsdag 25 april 2019