Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Onsdagen den 6 november klockan 15.00. Observera sammanträdesdag.

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KS 2019-11-06.pdf Pdf, 146.1 kB. 146.1 kB 2019-10-23 09.42
3. Protokollsutdrag - Godkännande av planprogram för Åkersberga stad - centrumområdet.pdf Pdf, 103.6 kB. 103.6 kB 2019-10-23 09.38
3. Rev. tjut - Godkännande för planprogram för Åkersberga stad – centrumområdet.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2019-10-23 09.38
3. Bilaga 1. Planprogramhandling, Åkersberga stad - centrumområdet.pdf Pdf, 81.4 MB. 81.4 MB 2019-10-23 09.38
3. Bilaga 2. Samrådsredogörelse.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2019-10-23 09.38
3. Bilaga 3. Hållbarhetsbedömning.pdf Pdf, 31.2 MB. 31.2 MB 2019-10-23 09.38
3. Bilaga 4. Hållbarhetsprogram.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2019-10-23 09.38
4. Protokollsutdrag - Remissvar angående reviderad Klimat- och energistrategi för Stockholms län 2020-2045.pdf Pdf, 103.5 kB. 103.5 kB 2019-10-23 09.38
4. Tjut - Remissvar Lst Klimat- och energistrategi för Stockholms län 2020-2045.pdf Pdf, 961.4 kB. 961.4 kB 2019-10-23 09.38
4. Bilaga 1. Missiv - Remiss Reviderad Klimat- och energistrategi 2020-2045.pdf Pdf, 157.1 kB. 157.1 kB 2019-10-23 09.38
4. Bilaga 2. Remiss - Klimat- och energistrategi för Stockholms lan 2020-2045.pdf Pdf, 7.1 MB. 7.1 MB 2019-10-23 09.38
4. Bilaga 4. Förvaltningens yttrande över reviderad Klimat- och energistrategi för Stockholms län 2020-2045.pdf Pdf, 87.5 kB. 87.5 kB 2019-10-23 09.38
5. Protokollsutdrag - Synpunkter över Viktiga vattenfrågor i Norra Östersjöns vattendistrikt.pdf Pdf, 133.5 kB. 133.5 kB 2019-10-23 09.38
5. Tjut - Synpunkter över Viktiga vattenfrågor i Norra Östersjöns vattendistrikt.pdf Pdf, 966.1 kB. 966.1 kB 2019-10-23 09.38
5. Bilaga 1 Norra Östersjön-samråd viktiga vattenfrågor-missiv.pdf Pdf, 107.3 kB. 107.3 kB 2019-10-23 09.38
5. Bilaga 2 Norra Östersjön-samråd viktiga vattenfrågor-svarsformulär.pdf Pdf, 138.7 kB. 138.7 kB 2019-10-23 09.38
5. Norra Östersjön-samråd viktiga vattenfrågor-samrådshandling.pdf Pdf, 3.5 MB. 3.5 MB 2019-10-23 09.38
6. Protokollsutdrag - Åtgärdsvalsstudie väg 276 - handlingsplan.pdf Pdf, 74.4 kB. 74.4 kB 2019-10-23 09.38
6. Tjut - Åtgärdsvalsstudie väg 276 – handlingsplan.pdf Pdf, 512.2 kB. 512.2 kB 2019-10-23 09.38
6. Bilaga 1. Handlingsplan-ÅVS-276-okt-2019.pdf Pdf, 125.6 kB. 125.6 kB 2019-10-23 09.38
6. Bilaga 2. TN protokoll 7_11.pdf Pdf, 271.7 kB. 271.7 kB 2019-10-23 09.38
7. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 14-2018 från Björn Molin (RP) - Angående ridsporten.pdf Pdf, 107.2 kB. 107.2 kB 2019-10-23 09.39
7. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 14-2018 från Björn Molin (RP) - Angående ridsporten.pdf Pdf, 86.1 kB. 86.1 kB 2019-10-23 09.39
7. Tjut - Svar på motion nr 14 2018 från Björn Molin (RP) – Angående ridsporten.pdf Pdf, 905 kB. 905 kB 2019-10-23 09.39
7. Bilaga 1. Motion nr 14 2018 från Björn Molin (RP) – Angående ridsporten.pdf Pdf, 608.5 kB. 608.5 kB 2019-10-23 09.39
7. Bilaga 2. Utdrag ur Tekniska nämndens protokoll 2019-10-01, § 7 12.pdf Pdf, 570.3 kB. 570.3 kB 2019-10-23 09.39
7. Bilaga 3. Skrivelse till Trafikverket Trafiksäkerheten på väg 276 norr om Åkersberga , 2019-06-19.pdf Pdf, 558.2 kB. 558.2 kB 2019-10-23 09.39
8. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 21-2018 från Hans Hellberg (RP) - Bygg Södra boulevarden nu!.pdf Pdf, 101.7 kB. 101.7 kB 2019-10-23 09.39
8. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 21-2018 från Hans Hellberg (RP) - Bygg Södra boulevarden nu!.pdf Pdf, 92.9 kB. 92.9 kB 2019-10-23 09.39
8. Tjut - Svar på motion nr 21 2018 från Hans Hellberg (RP) - Bygg Södra boulevarden nu!.pdf Pdf, 999.1 kB. 999.1 kB 2019-10-23 09.39
8. Bilaga 1. Motion nr 21 2018 – Bygg Södra boulevarden nu! från Hans Hellberg (RP).pdf Pdf, 3.1 MB. 3.1 MB 2019-10-23 09.39
8. Bilaga 2. Medborgarförslag nr 10 2019 – Tillfartsväg till Österskär.pdf Pdf, 534.9 kB. 534.9 kB 2019-10-23 09.39
8. Bilaga 3. Medborgarförslag nr 12 2018 – Tillfartsväg till Österskär.pdf Pdf, 538.4 kB. 538.4 kB 2019-10-23 09.39
8. Bilaga 4. Medborgarförslag nr 18 2018 – Bifall till Roslagspartiets motion.pdf Pdf, 765.8 kB. 765.8 kB 2019-10-23 09.39
8. Bilaga 5. Utdrag ur Tekniska nämndens protokoll 2019-10-01, § 7 14.pdf Pdf, 482.4 kB. 482.4 kB 2019-10-23 09.39
8. Bilaga 6. Utdrag ur Tekniska nämndens protokoll 2019-10-01, § 7 16.pdf Pdf, 463.5 kB. 463.5 kB 2019-10-23 09.39
8. Bilaga 7. Utdrag ur Tekniska nämndens protokoll 2019-10-01, § 7 18.pdf Pdf, 515 kB. 515 kB 2019-10-23 09.39
9. Protokollsutdrag - Svar på motion 7-2019 från Ann-Christine Furustrand (S) och Mats Larsson (S) – Säkra vägövergångar längs 276-an.pdf Pdf, 241.4 kB. 241.4 kB 2019-10-23 09.40
9. Ordförandeförslag - Svar på motion 7-2019 från Ann-Christine Furustrand (S) och Mats Larsson (S) – Säkra vägövergångar längs 276-an.pdf Pdf, 112.1 kB. 112.1 kB 2019-10-23 09.40
9. Tjut - Svar på motion 7 2019 från Ann-Christine Furustrand (S) och Mats Larsson (S) – Säkra vägövergångar längs 276 an.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2019-10-23 09.40
9. Bilaga 1. Trafiksäkerheten på väg 276 norr om Åkersberga, brev till Trafikverket, 2019-06-19.pdf Pdf, 558.2 kB. 558.2 kB 2019-10-23 09.40
9. Bilaga 2. Utdrag ur Tekniska nämndens protokoll 2019-10-01, § 7 13.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2019-10-23 09.40
9. Bilaga 3. Motion 7 2019 från Ann-Christine Furustrand (S) och Mats Larsson (S) – Säkra vägövergångar längs 276 an.pdf Pdf, 493.1 kB. 493.1 kB 2019-10-23 09.40
10. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 10-2019, 12-2019 och 18-2019 - Bifall till Roslagspartiets motion nr 21-2018 ”Bygg Södra Boulevarden nu!”.pdf Pdf, 106.6 kB. 106.6 kB 2019-10-23 09.40
10. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 10-2019, 12-2019 och 18-2019 – Bifall till Roslagspartiets motion nr 21-2018 ”Bygg Södra Boulevarden nu!”.pdf Pdf, 91.4 kB. 91.4 kB 2019-10-23 09.40
10. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 10 2019, 12 2019 och 18 2019 – Bifall till Roslagspartiets motion nr 21 2018 ”Bygg Södra Boulevarden nu!”.pdf Pdf, 932.6 kB. 932.6 kB 2019-10-23 09.40
10. Bilaga 1. Medborgarförslag nr 10 2019 – Tillfartsväg till Österskär.pdf Pdf, 486.9 kB. 486.9 kB 2019-10-23 09.40
10. Bilaga 2. Medborgarförslag nr 12 2018 – Tillfartsväg till Österskär.pdf Pdf, 471.8 kB. 471.8 kB 2019-10-23 09.40
10. Bilaga 3. Medborgarförslag nr 18 2018 – Bifall till Roslagspartiets motion.pdf Pdf, 280.2 kB. 280.2 kB 2019-10-23 09.40
10. Bilaga 4. Motion nr 21 2018 – Bygg Södra boulevarden nu! från Hans Hellberg (RP).pdf Pdf, 3.1 MB. 3.1 MB 2019-10-23 09.40
10. Bilaga 5. Utdrag ur Tekniska nämndens protokoll 2019-10-01, § 7 14.pdf Pdf, 482.4 kB. 482.4 kB 2019-10-23 09.40
10. Bilaga 6. Utdrag ur Tekniska nämndens protokoll 2019-10-01, § 7 16.pdf Pdf, 463.5 kB. 463.5 kB 2019-10-23 09.40
10. Bilaga 7. Utdrag ur Tekniska nämndens protokoll 2019-10-01, § 7 18.pdf Pdf, 515 kB. 515 kB 2019-10-23 09.40
11. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 11-2019 - Ny tillfartsväg till Österskär.pdf Pdf, 89.9 kB. 89.9 kB 2019-10-23 09.41
11. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 11-2019 – Ny tillfartsväg till Österskär.pdf Pdf, 78.5 kB. 78.5 kB 2019-10-23 09.41
11. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 11 2019 – Ny tillfartsväg till Österskär.pdf Pdf, 725 kB. 725 kB 2019-10-23 09.41
11. Bilaga 1. Medborgarförslag nr 11 2019 – Tillfartsväg till Österskär.pdf Pdf, 462.6 kB. 462.6 kB 2019-10-23 09.41
11. Bilaga 2. Utdrag ur Tekniska nämndens protokoll 2019-10-01, § 7 15.pdf Pdf, 426.4 kB. 426.4 kB 2019-10-23 09.41
12. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 13-2019 - Tillfartsväg Österskär.pdf Pdf, 88.4 kB. 88.4 kB 2019-10-23 09.41
12. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 13-2019 – Tillfartsväg Österskär.pdf Pdf, 78.7 kB. 78.7 kB 2019-10-23 09.41
12. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 13 2019 – Tillfartsväg Österskär.pdf Pdf, 790.8 kB. 790.8 kB 2019-10-23 09.41
12. Bilaga 1. Medborgarförslag nr 13 2019 – Tillfartsväg till Österskär.pdf Pdf, 550.1 kB. 550.1 kB 2019-10-23 09.41
12. Bilaga 2. Motion 21 2018 – Bygg Södra boulevarden nu! från Hans Hellberg (RP).pdf Pdf, 3.1 MB. 3.1 MB 2019-10-23 09.41
12. Bilaga 3. Utdrag ur Tekniska nämndens protokoll 2019-10-01, § 7 17.pdf Pdf, 462.1 kB. 462.1 kB 2019-10-23 09.41
13. Protokollsutdrag - Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per september 2019.pdf Pdf, 59.4 kB. 59.4 kB 2019-10-23 09.41
13. Tjut - Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per september 2019.pdf Pdf, 630.1 kB. 630.1 kB 2019-10-25 08.39
14. Protokollsutdrag - Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per september 2019.pdf Pdf, 59.5 kB. 59.5 kB 2019-10-23 09.41
14. Tjut - Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per september 2019.pdf Pdf, 313.6 kB. 313.6 kB 2019-10-25 08.39
15. Protokollsutdrag - Österåkers kommuns uppföljning per september 2019.pdf Pdf, 58.4 kB. 58.4 kB 2019-10-23 09.41
15. Tjut - Österåkers kommuns uppföljning per september 2019.pdf Pdf, 18 MB. 18 MB 2019-10-31 13.19
16. Protokollsutdrag - Svar på skrivelse från kommunens revisorer - Upplysning avseende Kommunstyrelsens hantering av ärendeberedning och sammanträdesarvoden.pdf Pdf, 66.4 kB. 66.4 kB 2019-10-23 09.41
16. Tjut - Svar på revisorernas begäran om upplysningar avseende Kommunstyrelsens hantering av ärendeberedning och sammanträdesarvoden.pdf Pdf, 7.1 MB. 7.1 MB 2019-11-04 15.05
17. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 5-20I8 från Björn Molin (RP) - Polisens verksamhet.pdf Pdf, 148.7 kB. 148.7 kB 2019-10-23 09.41
17. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 5-2018 från Björn Molin (RP) - Polisens verksamhet.pdf Pdf, 96.8 kB. 96.8 kB 2019-10-23 09.41
17. Tjut - Svar på motion nr 5-2018 från Björn Molin (RP) - Polisens verksamhet.pdf Pdf, 352.2 kB. 352.2 kB 2019-10-23 09.41
18. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 16-2019 – Rösta ”ja” till seniorkortet som berättigar till obegränsat resande inom kommunen för alla.pdf Pdf, 90 kB. 90 kB 2019-10-23 09.41
18. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 16-2019 - Rösta ja till seniorkortet som berättigar till obegränsat resande inom kommunen för alla pensionärer.pdf Pdf, 74.5 kB. 74.5 kB 2019-10-23 09.41
18. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 16-2019 – Rösta ”ja” till seniorkortet som berättigar till obegränsat resande inom kommunen för alla pensionärer.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2019-10-23 09.41
19. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 24-2019 - Oppositionsråd.pdf Pdf, 57 kB. 57 kB 2019-10-23 09.41
19. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 24-2019 - Angående kommunalråd i opposition.pdf Pdf, 144.1 kB. 144.1 kB 2019-10-24 15.52
19. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 24-2019 - Angående kommunalråd i opposition.pdf Pdf, 673.2 kB. 673.2 kB 2019-10-23 09.41
20. Protokollsutdrag - Reviderade riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg.pdf Pdf, 94 kB. 94 kB 2019-10-23 09.41
20. Tjut - Reviderade riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2019-10-23 09.41
20. Bilaga. Protokollsutdrag från förskole- och grundskolenämnden - Reviderade riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg.pdf Pdf, 106.5 kB. 106.5 kB 2019-10-23 09.41
21. Meddelanden och information vilka anmäles till Kommunstyrelsen.pdf Pdf, 75.2 kB. 75.2 kB 2019-10-23 09.41
22. Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsen.pdf Pdf, 73.5 kB. 73.5 kB 2019-10-23 09.41
Nytt ärendet. Tjut - Nytt Dataskyddsombud inom Österåkers kommuns nämndsorganisation.pdf Pdf, 151.9 kB. 151.9 kB 2019-11-05 10.51
Protokoll KS 2019-11-06 - Omedelbar justering.pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2019-11-07 13.48
Protokoll KS 2019-11-06.pdf Pdf, 2.5 MB. 2.5 MB 2019-11-12 10.58

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
onsdag 6 november 2019
Senast uppdaterad:
måndag 26 november 2018