Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunfullmäktige

Här ser du när Kommunfullmäktiges sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 22 november klockan 13.00.

Följ Kommunfullmäktige

Du kan följa sammanträdet via webbsändning i direktsändning eller i efterhand.

Du är också välkommen att följa mötet på plats i fullmäktigesalen i Alceahuset. Sammanträdena sänds även i Radio Österåker på 103.7 MHz radio.osteraker.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Webbsändning från Kommunfullmäktige 2021-11-22 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdeshandlingar

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KF 2021-11-22.pdf Pdf, 218.7 kB. 218.7 kB 2021-11-12 15.24
3a Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-25.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2021-11-12 15.24
3b Kommunstyrelsens svar på medborgarförslag nr 23-2020.pdf Pdf, 237 kB. 237 kB 2021-11-12 15.24
3b Medborgarförslag nr 23-2020.pdf Pdf, 150.8 kB. 150.8 kB 2021-11-12 15.24
3b Kommunstyrelsens svar på medborgarförslag nr 5-2021.pdf Pdf, 117.5 kB. 117.5 kB 2021-11-12 15.24
3b Medborgarförslag nr 5-2021.pdf Pdf, 136.3 kB. 136.3 kB 2021-11-12 15.25
3c Tekniska nämndens svar på medborgarförslag nr 11-2021.pdf Pdf, 194.1 kB. 194.1 kB 2021-11-12 15.25
3c Medborgarförslag nr 11-2021.pdf Pdf, 105.1 kB. 105.1 kB 2021-11-12 15.26
3d Kommunstyrelsens återrapportering rörande utvecklingsområden inom servicecenter samt uppdrag nr 30 i Budget 2020.pdf Pdf, 981 kB. 981 kB 2021-11-12 15.26
3e Tekniska nämndens återrapportering av uppdrag nr 29 i Budget 2021 - uppdatera kommunens cykelkarta.pdf Pdf, 2.1 MB. 2.1 MB 2021-11-12 15.26
3f Stitleslsen Östra Ryds magasinfond och stiftelsen Österåkers sociala samfond har avregistrerats.pdf Pdf, 857.1 kB. 857.1 kB 2021-11-12 15.27
3g Vård- och omsorgsnämndens rapportering av ej verkställda beslut per 2021-09-30.pdf Pdf, 831.5 kB. 831.5 kB 2021-11-12 15.27
3h Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut per 2021-09-30.pdf Pdf, 957.7 kB. 957.7 kB 2021-11-12 15.27
3i Länsstyrelsen har utsett ny ledamot i Kommunfullmäktige för (SD).pdf Pdf, 286 kB. 286 kB 2021-11-12 15.28
3i Länsstyrelsen har utsett ny ersättare i Kommunfullmäktige för (RP).pdf Pdf, 291.8 kB. 291.8 kB 2021-11-12 15.28
5. Formell hantering Budgetärende 2022.pdf Pdf, 116.9 kB. 116.9 kB 2021-11-12 15.29
5. Kommunfullmäktiges ordförandes förslag avseende revisionens Budget för 2022.pdf Pdf, 104.8 kB. 104.8 kB 2021-11-12 15.29
5. KS Protokoll 2021-10-25.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2021-11-12 15.31
5. Budgetens beslutssatser.pdf Pdf, 254.9 kB. 254.9 kB 2021-11-12 15.31
5. Tjut - Budget 2022 och verksamhetsplan 2022-2024.pdf Pdf, 699.4 kB. 699.4 kB 2021-11-12 15.32
5. Peng, taxor och avgifter Bilaga 1-17.pdf Pdf, 4.6 MB. 4.6 MB 2021-11-12 15.32
5. Bilaga 18 - Verksamhetsplan 2022-2024, budget 2022.pdf Pdf, 2.4 MB. 2.4 MB 2021-11-12 15.32
5. KS Protokoll Ny VA-taxa.pdf Pdf, 183.2 kB. 183.2 kB 2021-11-12 15.32
5. Tjut - Ny VA-taxa.pdf Pdf, 572.3 kB. 572.3 kB 2021-11-12 15.34
5. Bilaga 1, 2 och 3 - Förslag till ändrade VA-taxor.pdf Pdf, 173.4 kB. 173.4 kB 2021-11-12 15.34
5. Bilaga 4 - Hemställan till kommunstyrelsen om ny VA-taxa 2022.pdf Pdf, 79.4 kB. 79.4 kB 2021-11-12 15.34
5. Bilaga 5 - Utdrag ur protokoll från Österåkers vatten 2021-06-09.pdf Pdf, 493.4 kB. 493.4 kB 2021-11-12 15.35
5. KS Protokoll - Utökade parkeringsmöjligheter - parkeringsavgifter på allmän platsmark.pdf Pdf, 378.8 kB. 378.8 kB 2021-11-12 15.35
5. Tjut - Utökade parkeringsmöjligheter - parkeringsavgifter på allmän platsmark.pdf Pdf, 569.6 kB. 569.6 kB 2021-11-12 15.36
5. Bilaga 1. Konsekvensanalys Införande av parkeringsavgifter 2021-08-19.pdf Pdf, 170.7 kB. 170.7 kB 2021-11-12 15.36
5. Bilaga 2. Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde 2021-06-08.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2021-11-12 15.36
5. KF Protokoll - Ändring av avfallstaxan och slamtaxan i Österåkers kommun.pdf Pdf, 231.2 kB. 231.2 kB 2021-11-12 15.37
5. Socialdemokraternas budget 2022, plan 2023-2024.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2021-11-12 15.38
5. Roslagspartiets budget 2022, plan 2023-2024.pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2021-11-12 15.38
5. Sverigedemokraternas budget 2022.pdf Pdf, 758.1 kB. 758.1 kB 2021-11-12 15.38
5. Vänsterpartiet Österåker Budget 2022.pdf Pdf, 2.1 MB. 2.1 MB 2021-11-12 15.39
5. Miljöpartiets budget 2022, plan 2023-2024.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2021-11-12 15.39
6. Valärenden.pdf Pdf, 657.1 kB. 657.1 kB 2021-11-18 18.33
7. motion nr 38.pdf Pdf, 647 kB. 647 kB 2021-12-01 16.30
8. Presidieförslag avseende medborgarförslag nr 22-2021.pdf Pdf, 129 kB. 129 kB 2021-11-12 15.40
8. Medborgarförslag nr 22-2021.pdf Pdf, 95.7 kB. 95.7 kB 2021-11-12 15.40
8. Presidieförslag avseende medborgarförslag nr 23-2021.pdf Pdf, 113 kB. 113 kB 2021-11-12 15.40
8. Medborgarförslag nr 23-2021.pdf Pdf, 92.1 kB. 92.1 kB 2021-11-12 15.41
8. Presidieförslag avseende medborgarförslag nr 24-2021.pdf Pdf, 152.7 kB. 152.7 kB 2021-11-12 15.41
8. Medborgarförslag nr 24-2021.pdf Pdf, 275.9 kB. 275.9 kB 2021-11-12 15.41
8. Presidieförslag avseende medborgarförslag nr 25-2021.pdf Pdf, 116 kB. 116 kB 2021-11-12 15.41
8. Medborgarförslag nr 25-2021.pdf Pdf, 92.5 kB. 92.5 kB 2021-11-12 15.41
KF protokoll 2021-11-22 §§ 81-811.pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2021-12-01 20.12
bilaga (KS) peng, taxor, avgifter, bestämmelser och anslag för 2022.pdf Pdf, 39.1 MB. 39.1 MB 2021-12-01 19.02
bilaga (KS) Verksamhetsplan 2022-2024.pdf Pdf, 24.7 MB. 24.7 MB 2021-12-01 19.02
bilaga (KS) VA-taxa 2022.pdf Pdf, 775.5 kB. 775.5 kB 2021-12-01 19.02
bilaga (KS) avfallstaxa och slamtaxa 2022.pdf Pdf, 4.3 MB. 4.3 MB 2021-12-01 19.03
bilaga (S).pdf Pdf, 20.5 MB. 20.5 MB 2021-12-01 19.03
bilaga (RP).pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2021-12-01 19.03
bilaga (SD).pdf Pdf, 2.8 MB. 2.8 MB 2021-12-01 19.03
bilaga (V).pdf Pdf, 12.8 MB. 12.8 MB 2021-12-01 19.03
bilaga (MP).pdf Pdf, 2.4 MB. 2.4 MB 2021-12-01 19.03

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Stina Nilsson
Publicerad:
torsdag 17 december 2020
Senast uppdaterad:
onsdag 1 december 2021