Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Onsdagen den 1 december klockan 15.00. OBS! Sammanträdesdag

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KS 2021-12-01.pdf Pdf, 677.5 kB. 677.5 kB 2021-11-23 16.31
4. Rev. Tjut - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per september 2021.pdf Pdf, 549.3 kB. 549.3 kB 2021-11-23 16.31
4. Tjut - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per september 2021.pdf Pdf, 544.5 kB. 544.5 kB 2021-11-23 16.31
4. Bilaga 1. Österåkers ekonomiska uppföljning september 2021.pdf Pdf, 693.2 kB. 693.2 kB 2021-11-23 16.31
4. Bilaga 2. Sammanställning av driftbudget och bokslutsprognos för 2021.pdf Pdf, 29 kB. 29 kB 2021-11-23 16.31
4. Bilaga 3. Sammanställning av investeringsbudget och bokslutsprognos för 2021.pdf Pdf, 9.2 kB. 9.2 kB 2021-11-23 16.31
4. Bilaga 4. Sammanställning av driftbudget inkl. utfall för perioden jan-sep 2021.pdf Pdf, 213.1 kB. 213.1 kB 2021-11-23 16.31
4. Bilaga 5. Sammanställning av investeringsbudget och bokslutsprognos inom Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden på projektnivå 2021.pdf Pdf, 522.5 kB. 522.5 kB 2021-11-23 16.31
4. Bilaga 6. Månadsrapport för pensionsportföljen per september 2021.pdf Pdf, 566.1 kB. 566.1 kB 2021-11-23 16.31
4. Bilaga 7. Månadsrapport för överlikviditet per september 2021.pdf Pdf, 510.9 kB. 510.9 kB 2021-11-23 16.31
5. Tjut. Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per oktober 2021.pdf Pdf, 548.3 kB. 548.3 kB 2021-12-01 11.09
5. Bilaga. Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per oktober 2021.pdf Pdf, 645 kB. 645 kB 2021-12-01 11.09
6. Tjut. Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföjning per oktober 2021.pdf Pdf, 545.4 kB. 545.4 kB 2021-12-01 11.09
6. Bilaga. Kommunfullmäktiges ekonomisk månadsuppföljning oktober 2021.pdf Pdf, 413 kB. 413 kB 2021-12-01 11.09
7. Tjut - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per oktober 2021.pdf Pdf, 553.4 kB. 553.4 kB 2021-11-26 16.19
7. Bilaga 1. Österåkers ekonomiska uppföljning oktober 2021.pdf Pdf, 707.8 kB. 707.8 kB 2021-11-26 16.19
7. Bilaga 2. Sammanställning av driftbudget och bokslutsprognos för 2021.pdf Pdf, 29 kB. 29 kB 2021-11-26 16.19
7. Bilaga 3. Sammanställning av investeringsbudget och bokslutsprognos för 2021.pdf Pdf, 9.3 kB. 9.3 kB 2021-11-26 16.19
7. Bilaga 4. Sammanställning av driftbudget inkl. utfall för perioden jan-okt 2021.pdf Pdf, 212.7 kB. 212.7 kB 2021-11-26 16.19
7. Bilaga 5. Sammanställning av investeringsbudget och bokslutsprognos inom Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden på projektnivå 2021.pdf Pdf, 530.6 kB. 530.6 kB 2021-11-26 16.19
7. Bilaga 6. Månadsuppföljning för pensionsportföljen per oktober 2021.pdf Pdf, 626.2 kB. 626.2 kB 2021-11-26 16.19
7. Bilaga 7. Månadsuppföljning för överlikviditet per oktober 2021.pdf Pdf, 721.5 kB. 721.5 kB 2021-11-26 16.19
8. Tjut - Godkännande av Armada Kommunfastigheter ABs försäljning av fastigheten Berga 6_35 till Nystad Stadsutveckling AB.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2021-11-23 16.31
8. Bilaga 1. Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2021-01-11 § 1_11.pdf Pdf, 6.4 MB. 6.4 MB 2021-11-23 16.31
8. Bilaga 2. Styrelsemötesprotokoll Armada kommunfastigheter AB 2021-02-23.pdf Pdf, 127.4 kB. 127.4 kB 2021-11-23 16.31
8. Bilaga 3. Styrelsemötesprotokoll Armada kommunfastigheter AB 2021-05-20.pdf Pdf, 99.7 kB. 99.7 kB 2021-11-23 16.31
8. Bilaga 4. Protokollsutdrag Förskole- och grundskolenämnden 2021-06-02, § 4_4.pdf Pdf, 4.8 MB. 4.8 MB 2021-11-23 16.31
8. Bilaga 5. Värdeutlåtande Forum Fastighetsekonomi.pdf Pdf, 3.2 MB. 3.2 MB 2021-11-23 16.31
8. Bilaga 6. Värdeutlåtande Svefa.pdf Pdf, 2.4 MB. 2.4 MB 2021-11-23 16.31
8. Bilaga 7. Följebrev från Armada 2021-05-22.pdf Pdf, 126.6 kB. 126.6 kB 2021-11-23 16.31
8. Bilaga 8. Protokoll från Kommunfullmäktiges 2021-06-21.pdf Pdf, 91 kB. 91 kB 2021-11-23 16.31
9. Tjut - Villkorat beslut om beviljande av bidrag till Stiftelsen Ingmarsö Norrgård och Skola angående uppstart av Norrgårdens Lantbruk på Ingmarsö.pdf Pdf, 728.8 kB. 728.8 kB 2021-11-23 16.31
9. Bilaga 1. Ansökan om ägaretillskott till Uppstart Norrgårdens Lantbruk.PDF Pdf, 77.4 kB. 77.4 kB 2021-11-23 16.31
9. Bilaga 2. Stadgar stiftelsen Ingmarsö.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2021-11-23 16.31
10. Tjut - Justering av taxor för tillsyn Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt tillståndsprövning LBE.pdf Pdf, 28.4 MB. 28.4 MB 2021-11-23 16.31
11. Tjut - Antagande av nya avfallsföreskrifter för Österåkers kommun.pdf Pdf, 40.1 MB. 40.1 MB 2021-11-23 16.31
12. Protokollsutdrag - Förändrad skolorganisation kommunala grundskolor från och med läsåret 22-23.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2021-11-23 16.31
12. Tjut - Förändrad skolorganisation kommunala grundskolor från och med läsåret 2223.pdf Pdf, 573.8 kB. 573.8 kB 2021-11-23 16.31
12. Bilaga 1 - Beslutsunderlag kommunal skolorganisation.pdf Pdf, 132.9 kB. 132.9 kB 2021-11-23 16.31
12. Bilaga 2 - Ekonomisk analys.pdf Pdf, 101 kB. 101 kB 2021-11-23 16.31
12. Bilaga 3 - Barnkonsekvensanalys.pdf Pdf, 211.6 kB. 211.6 kB 2021-11-23 16.31
14. Meddelande och information vilka anmäles till Kommunstyrelsen.pdf Pdf, 73.9 kB. 73.9 kB 2021-11-23 16.31
15. Redovisning av delegationsbeslut för Kommunstyrelsen.pdf Pdf, 77.4 kB. 77.4 kB 2021-11-23 16.31
Protokoll KS 2021-12-01.pdf Pdf, 16.8 MB. 16.8 MB 2021-12-02 08.53

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
fredag 18 december 2020
Senast uppdaterad:
tisdag 23 november 2021