Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Medborgarförslag 2017

Här kan du ta del av de medborgarförslag som har inkommit under 2017 och väckts i Kommunfullmäktige och godkänts för vidare behandling.

Om ett beslut har fattats kan du även ta del av det.

Nr

Medborgarförslag

Beslut fattas av

Beslut

26/2017

"Återtagande" av kommunens enskilda vägar Pdf, 240.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen

Beslut Pdf, 450.2 kB, öppnas i nytt fönster.

25/2017

Diskussion om skolskjuts till angränsande kommuner Pdf, 125.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunfullmäktige

Beslut Pdf, 384.2 kB, öppnas i nytt fönster.

24/2017

Padelbana Pdf, 222.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen

Beslut Pdf, 267.6 kB.

23/2017

Bygg padelbana/or Pdf, 160.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen

Beslut Pdf, 267.6 kB.

22/2017

Bygg en padelbana i Österåkers kommun Pdf, 54.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen

Beslut Pdf, 267.6 kB.

21/2017

Rondellutsmyckning med historisk trafikanknytning Pdf, 60.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen

Beslut Pdf, 537.6 kB, öppnas i nytt fönster.

20/2017

Padelbana i Österåkers kommun Pdf, 44.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen

Beslut Pdf, 267.6 kB.

19/2017

Padelbana i Österåkers kommun Pdf, 43.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen

Beslut Pdf, 267.6 kB.

18/2017

Utökat utbud av spontanidrott genom padelbanor i Österåkers kommun Pdf, 67.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen

Beslut Pdf, 267.6 kB.

17/2017

Bind ihop kommunen med kollektivtrafik Pdf, 79.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen

Beslut Pdf, 268 kB, öppnas i nytt fönster.

16/2017

Förbjud vänstersväng vid utfarten från Sockenvägen till 276 Roslagsvägen riktning Åkersberga Pdf, 62 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen

Beslut Pdf, 51.7 kB.

15/2017

Förläng befintlig gång- och cykelbana längs Östra Banvägen fram till Margretelundsvägen Pdf, 251.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen

Beslut Pdf, 578.3 kB.

14/2017

Utbyggnad av Roslagsbanan till Skärgårdsstad Pdf, 133.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen

Beslut Pdf, 268.1 kB, öppnas i nytt fönster.

13/2017

Parkering för EU-mopeder i Åkersberga centrum Pdf, 62 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen

Beslut Pdf, 593.7 kB, öppnas i nytt fönster.

12/2017

Infartsparkering i parkeringshuset vid Åkersberga station Pdf, 107.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen

Beslut Pdf, 468.9 kB.

11/2017

Destruktion av båtar Pdf, 132.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunfullmäktige

Beslut Pdf, 293.6 kB, öppnas i nytt fönster.

10/2017

Anläggning av gång- och cykelväg på Röllingbyvägen (nr 8-58) Pdf, 55.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen

Beslut Pdf, 275 kB, öppnas i nytt fönster.

9/2017

Närtrafikbuss till ångbåtsbryggan i Lervik Pdf, 101.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen

Beslut Pdf, 624.7 kB.

8/2017

Närtrafikbuss till Lervik Pdf, 102.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen

Beslut Pdf, 631.3 kB.

7/2017

Fartbegränsning i barntätt område på Sjökarbyvägen Pdf, 70.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen

Beslut Pdf, 72.8 kB, öppnas i nytt fönster.

6/2017

Fler papperskorgar för en fin miljö Pdf, 82 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunfullmäktige

Beslut Pdf, 90.8 kB, öppnas i nytt fönster.

5/2017

Parkutbyggnad och förgröning av området mellan centrumbyggnaderna och ner mot stationsområdet Pdf, 77.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen

Beslut Pdf, 118.1 kB, öppnas i nytt fönster.

4/2017

Kommunen övertar föreningsägd gångväg Pdf, 60 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen

Beslut Pdf, 68.5 kB, öppnas i nytt fönster.

3/2017

Minskade kostnader för heltidspolitiker Pdf, 55.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen

Beslut Pdf, 128.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2/2017

Ändring i lokala ordningsföreskrifter för Österåkers kommun (01FS 2011:6- Stockholms läns författningssamling, § 18) avseende tider då privatpersoner utan tillstånd får använda pyrotekniska varor Pdf, 62.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunfullmäktige

Beslut Pdf, 589 kB.

1/2017

Ändrad lydelse "inom område med samlad bebyggelse" i lokala ordningsföreskrifter för Österåkers kommun (01FS 2011:6- Stockholms läns författningssamling, § 18) Pdf, 60.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunfullmäktige

Beslut Pdf, 551.6 kB.

Redaktör:
Kommunikationsenheten

Senast uppdaterad:
fredag 3 januari 2020