Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Styrdokument och författningssamling

Österåkers kommun upprättar styrdokument för att tydliggöra verksamheternas mål, inriktningar, ansvarsområden, samt den värdegrund som kommunen har inom olika områden.

En del av styrdokumenten är föreskrifter som utgör Österåkers kommuns författningssamling (ÖFS).

Exempel på föreskrifter är reglementen, taxor, lokala ordningsföreskrifter och bolagsordningar. Föreskrifter som ingår i ÖFS riktar sig huvudsakligen gentemot allmänheten. Kommunen får utfärda föreskrifter enligt regeringsformen (RF) 8 kap §§ 8–10 (den så kallade normgivningsmakten) och kommunallagen (KL) 1 kap § 3.

Österåkers kommuns författningssamling (ÖFS)

Redaktör:
Åsa Drakenberg

Sakkunnig:
Sofia Coyne
Senast uppdaterad:
torsdag 9 juni 2022